University of Economics – Varna

Assist. Prof. Sevgi Seid

Assist. Prof. Sevgi Seid

Assist. Prof. Sevgi Seid

+359878776811

sevgi.seid@ue-varna.bg

Type Year Publication
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 385-396., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0, ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15-16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 283-294., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 202-213., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия, [12.11.2021, Колеж по туризъм - Варна] : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2021, 96-106., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6, ISBN(онлайн) 978-954-21-1101-6 / Линк
Доклад 2020
Студентска научна конференция : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2020, 120-126., ISSN(печатно) 1313-9029 / Линк
Overview of all publications