University of Economics – Varna

Assist. Prof. Hristina Santana PhD

Assist. Prof. Hristina Santana PhD

Assist. Prof. Hristina Santana PhD

hristina_santana@ue-varna.bg

Office hours

Each weekday, -

Office hours for students

Wednesday, 11:15-12:15

Type Year Publication
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ ООД, 2022, 264-275., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0 / Линк
Доклад 2021
Contemporary Tourism. Smart Solutions for Tourism Development in Bulgaria in the Conditions of COVID-19 Pandemic, [12.11.2021 г., Варна] : Round table : Conference Proceedingsa = Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия, [12.11.2021, Варна] : Кръгла маса : Сборник с доклади, Varna : Science and Economics Publ., 2021, 213-224., ISSN(печатно) 978-954-21-1101-6
Доклад 2021
Contemporary Tourism. Smart Solutions for Tourism Development in Bulgaria in the Conditions of COVID-19 Pandemic, [12.11.2021 г., Варна] : Round table : Conference Proceedingsa = Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в усло, Varna : Science and Economics Publ. , 2021, 74-85., ISSN(печатно) 978-954-21-1101-6
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на Икономически университет - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 501-512., ISSN(печатно) ISBN 978-954-21-1038-5
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 522-529., ISBN(печатно) 978-954-21-1052-1 / DOI https://doi.org/10.36997/TC2020.522
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 71-79., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.71. / Линк
Доклад 2019
Нови бизнес модели в туризма : Сборник доклади от международна студентско-докторантска научна конференция на катедра „Туризъм“, Стопански факултет, 10 май 2019, В. Търново, София : Авангард Прима, 2019, 102-114., ISSN(печатно) 978-619-239-364-9 / Линк
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists, 8, 2019, 3, 37-46., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.3.37 / Линк
Overview of all publications