University of Economics – Varna

Prof. Velina Kazandzhieva, PhD

Prof. Velina Kazandzhieva, PhD

Prof. Velina Kazandzhieva, PhD

104

+359888360840

velina_kaz@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 104: 13:30-14:30

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/qut-vvoh-ofe, 13:30-14:30

Pending exam dates

17 Oct 2023, Office 104: 13:30-14:00

07 Nov 2023, Office 104: 13:30-14:00

Subject Year and Programme
Tour Guidance Year 3, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Tour Guidance * Year 3, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Graduate Seminar * Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Introduction to Tourism Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Travel Agencies and Transport in Tourism * Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Regulation of the International Tourist Business * Year 5, МТБ (Full-time)
Regulation of the International Tourist Business * Year 5, МТБ-СНУ (Full-time)
Regulation of the International Tourist Business * Year 5, МТБ
Regulation of the International Tourist Business * Year 5, МТБ-СНУ
Regulation of the International Tourist Business * Year 6, МТБ-ДНДО (Full-time)
Regulation of the International Tourist Business * Year 6, МТБ-СПН (Full-time)
Regulation of the International Tourist Business * Year 6, МТБ-ДНДО
Regulation of the International Tourist Business * Year 6, МТБ-СПН
Academic Research Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Digitalization in Tourism * Year 4, МТ-Р.ЕЗ (Full-time)
Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism * Year 5, МТБ-СНУ (Full-time)
Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism * Year 5, МТБ-СНУ
Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism * Year 6, МТБ-ДНДО (Full-time)
Tour Operator, Agent and Transport Activities in Tourism * Year 6, МТБ-ДНДО
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
09:15 11:00 323 Lecture Tour Guidance 30, 31, 32
13:30 15:00 316 Lecture Academic Research 2 30, 31, 32, 33
Wednesday
10:15 13:00 301 Lecture Introduction to Tourism 30, 31, 32, 33
Type Year Publication
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 443-453., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60-годишнината от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2023, 303-314., ISBN(печатно) 978-954-21-1161-0, ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 3-13., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.3 / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series. [Науката в служба на обществото - 2022], Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 138-148., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 18-29., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 315. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 67)., ISBN(печатно) 978-954-21-1062-0
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 2, 178-199., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 335 - 343., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / Линк
Overview of all publications