University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Georgina Lukanova PhD

Assoc. Prof. Georgina Lukanova PhD

Assoc. Prof. Georgina Lukanova PhD

104

+359882164623

lukanova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 104: 11:00-13:00

Office hours for students

Friday, Office 104; https://meet.google.com/jpz-jsmm-bdm: 13:30-15:30

Pending exam dates

20 Mar 2023, Office 104: 11:00-12:00

10 Apr 2023, Office 104: 11:00-12:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Tourism Service Management in Tourism 4 56 1-56 05.05.2023 11:00 - 12:00
Tourism Service Management in Tourism 4 37 1-56 17.05.2023 10:00 - 11:00
Tourism Service Management in Tourism 4 39 1-56 17.05.2023 11:00 - 12:00
Tourism Service Management in Tourism 4 38 1-55 18.05.2023 11:00 - 12:00
Tourism Service Management in Tourism 4 40 1-55 18.05.2023 10:00 - 11:00
Tourism Specialized Seminar 4 37 2-315 22.05.2023 09:00 - 11:00
Tourism Specialized Seminar 4 39 2-315 22.05.2023 09:00 - 11:00
Tourism Specialized Seminar 4 38 1-301 23.05.2023 09:00 - 11:00
Tourism Specialized Seminar 4 40 1-301 23.05.2023 09:00 - 11:00
Tourism Restaurant Management 3 31 1-56 08.06.2023 10:00 - 11:00
Tourism Restaurant Management 3 32 1-56 08.06.2023 11:00 - 12:00
Tourism Restaurant Management 3 33 1-58 08.06.2023 09:00 - 10:00
Tourism Restaurant Management 3 34 1-58 08.06.2023 09:00 - 10:00
Tourism Restaurant Management 3 50 1-56 10.06.2023 13:00 - 14:00
Type Year Publication
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 3-12. / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 2, 3-12.1 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2.3
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика , 2020, 473-479., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / DOI 10.36997/TC2020.473
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2020, 42-49., ISBN(печатно) 978-619-7125-74-0
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - Beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 126-136., ISBN(печатно) 978-619-232-297-7
Студия 2019
Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality, Emerald Publishing Limited, 2019, 1, 157 - 183. / DOI 10.1108/978-1-78756-687-320191009
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 365 с., ISBN(печатно) 978-954-21-0999-0
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 186 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 60)., ISBN(печатно) 978-954-21-1008-8
Доклад 2019
Strategic Management : XV International May Conference on Strategic Management, IMCSM 19, Bor, Sebia, 24 - 26. 05. 2019, Belgrade : University of Belgrade. Technical Faculty in Bor, 2019, 432 - 442., ISSN(печатно) ISSN 2620-05971
Overview of all publications