University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Maria Veleva PhD

Chief Assist. Prof. Maria Veleva PhD

Chief Assist. Prof. Maria Veleva PhD

427

+359882164624

maria.veleva@ue-varna.bg

CV

Teaching subjects B Degree: Social Psychology in Tourism; Human Resource Management in Tourism; Customer Care;
Teaching subjects M Degree: Change Management in Tourism Companies.
Teaching subjects in ERASMUS+: Training and Career Management, Soft Skills for Management.

Office hours for students

Wednesday, Office 427: 16:30-18:30

Friday, Office 427: 13:30-15:30

Wednesday, Office онлайн: 16:30-18:30

Friday, Office онлайн: 13:30-15:30

Pending exam dates

15 Mar 2023, Office 223: 13:30-15:30

12 Apr 2023, Office 223: 13:30-15:30

Subject Year and Programme
Human Resource Management in Tourism Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Change Management in Tourist Companies Year 5, МТБ (Full-time)
Change Management in Tourist Companies Year 5, МТБ-СНУ (Full-time)
Change Management in Tourist Companies Year 6, МТБ-ДНДО (Full-time)
Change Management in Tourist Companies Year 6, МТБ-СПН (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
07:30 10:00 511 Seminar Human Resource Management in Tourism 38
10:15 13:00 511 Seminar Human Resource Management in Tourism 37
Wednesday
13:30 16:00 223 Seminar Change Management in Tourist Companies 8, 9, 46, 47
Friday
07:30 10:00 128 Lecture Human Resource Management in Tourism 37, 38, 39, 40
10:15 13:00 H-211 Lecture Change Management in Tourist Companies 8, 9, 46, 47
Type Year Publication
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 230-238.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 170.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 2105 - 2120.., ISBN(печатно) 978-0-9998551-5-7
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 63 - 71.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 374-381.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 5784 - 5792.
Overview of all publications