University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Maria Veleva PhD Inactive

Chief Assist. Prof. Maria Veleva PhD

Chief Assist. Prof. Maria Veleva PhD Inactive

427

maria.veleva@ue-varna.bg

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Tourism Human Resource Management in Tourism 4 37 1-55 11.05.2023 13:00 - 14:00
Tourism Human Resource Management in Tourism 4 39 1-55 11.05.2023 14:00 - 15:00
Tourism Human Resource Management in Tourism 4 38 1-55 12.05.2023 10:00 - 11:00
Tourism Human Resource Management in Tourism 4 40 1-55 12.05.2023 11:00 - 12:00
International Tourist Business Change Management in Tourist Companies 5 8 1-55 13.05.2023 10:00 - 11:00
International Tourist Business- ESM Change Management in Tourist Companies 5 9 1-55 13.05.2023 10:00 - 11:00
International Tourist Business Change Management in Tourist Companies 5 20 1-55 13.05.2023 10:00 - 11:00
International Tourist Business- ESM Change Management in Tourist Companies 5 21 1-55 13.05.2023 10:00 - 11:00
International Tourist Business-OSOA Change Management in Tourist Companies 6 46 1-55 13.05.2023 10:00 - 11:00
International Tourist Business-SPF Change Management in Tourist Companies 6 47 1-55 13.05.2023 10:00 - 11:00
International Tourist Business-OSOA Change Management in Tourist Companies 6 53 1-55 13.05.2023 11:00 - 12:00
International Tourist Business-SPF Change Management in Tourist Companies 6 54 1-55 13.05.2023 11:00 - 12:00
Tourism Human Resource Management in Tourism 4 56 1-56 20.05.2023 10:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 230-238., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 170.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 5784 - 5792.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 374-381.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 2105 - 2120.., ISBN(печатно) 978-0-9998551-5-7
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 63 - 71.
Overview of all publications