University of Economics – Varna

Prof. Stoyan Marinov PhD

Prof. Stoyan Marinov PhD

233

0882165162

s.marinov@ue-varna.bg

Във връзка с въведеното дистанционно обучение в часовете за консултации и прием ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Office hours

Monday, Office виртуална стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb: 13:30-15:30

Office hours for students

Monday, Office виртуална стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb: 09:00-11:00

Pending exam dates

16 Nov 2020, Office виртуална стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb: 13:30-14:30

14 Dec 2020, Office виртуална стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb: 13:30-14:30

Markets and Marketing in Tourism
Tourist Markets
Modern Types of Tourism
Management of the Tourist Destination
Management of the Tourism Enterprise
Type Year Publication
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2020, 132 - 144.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 550 - 568.
Доклад 2020
Туристическата индустрия - позитивизъм по време на Ковид кризата : Тринадесети Черноморски туристически форум, Варна, 2020, Варна : ФИЛ, 2020, 7 - 18.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 89 - 106.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 89 - 107.
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 24 - 25 септември 2020 г., Бургас : Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2020, 21 - 27.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 368 - 374.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 81 - 90.
Overview of all publications