University of Economics – Varna

Prof. Stoyan Marinov, PhD

Prof. Stoyan Marinov, PhD

Prof. Stoyan Marinov, PhD

123г

+359882165162

0886437750

s.marinov@ue-varna.bg

CV

При въвеждане на неприсъствено дистанционно обучение на датите в часовете за консултации, прием и неположени изпити ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес:
https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Office hours for students

Tuesday, Office 123г: 10:00-11:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb, 13:30-14:30

Pending exam dates

24 Oct 2023, Office 123г: 13:00-14:00

21 Nov 2023, Office 123г: 10:00-11:00

Subject Year and Programme
Marketing in Tourism Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Graduate Seminar Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Management of the Tourist Destination Year 5, МТБ (Full-time)
Management of the Tourist Destination Year 5, МТБ-СНУ (Full-time)
Management of the Tourist Destination Year 5, МТБ
Management of the Tourist Destination Year 5, МТБ-СНУ
Management of the Tourist Destination Year 6, МТБ-ДНДО (Full-time)
Management of the Tourist Destination Year 6, МТБ-СПН (Full-time)
Management of the Tourist Destination Year 6, МТБ-ДНДО
Management of the Tourist Destination Year 6, МТБ-СПН
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 H-102 Lecture Management of the Tourist Destination 8, 9, 40, 41
Tuesday
08:15 10:00 220 Lecture Marketing in Tourism 31, 32, 33
Wednesday
13:30 16:00 H-102 Lecture Management of the Tourist Destination 2 8, 9, 40, 41
Thursday
11:15 13:00 433 Lecture Graduate Seminar 31, 32, 33
2023-10-24 (Tuesday)
10:15 13:00 319 Lecture Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
2023-10-25 (Wednesday)
16:15 18:00 305 Lecture Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
2023-10-27 (Friday)
13:30 15:00 305 Lecture Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
2023-10-30 (Monday)
13:30 16:00 305 Lecture Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
2023-10-31 (Tuesday)
10:15 13:00 319 Lecture Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
2023-11-07 (Tuesday)
11:15 13:00 2-132 Lecture Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
2023-11-10 (Friday)
08:15 11:00 304 Lecture Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
2023-11-13 (Monday)
13:30 15:00 305 Lecture Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
2023-11-14 (Tuesday)
10:15 13:00 319 Lecture Management of the Tourist Destination 19, 20, 47, 48
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Tourism Marketing in Tourism 4 31 1-301 15.01.2024 10:00 - 12:00
Tourism Marketing in Tourism 4 32 1-301 15.01.2024 10:00 - 12:00
Tourism Marketing in Tourism 4 33 1-127Г 16.01.2024 13:00 - 15:00
International Tourist Business Management of the Tourist Destination 5 8 Н-205 25.01.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business- ESM Management of the Tourist Destination 5 9 Н-205 25.01.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business-OSOA Management of the Tourist Destination 6 40 Н-205 25.01.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business-SPF Management of the Tourist Destination 6 41 Н-205 25.01.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business Management of the Tourist Destination 5 19 1-53 26.01.2024 12:00 - 14:00
International Tourist Business- ESM Management of the Tourist Destination 5 20 1-53 26.01.2024 12:00 - 14:00
International Tourist Business-OSOA Management of the Tourist Destination 6 47 1-53 26.01.2024 12:00 - 14:00
International Tourist Business-SPF Management of the Tourist Destination 6 48 1-51 26.01.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2023
КК „Св. Св. Константин и Елена“ – модели за развитие на туризъм в четири сезона : Шестнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 30.09-1.10. 2023, Варна : ФИЛ, 2023, 67-88., ISBN(печатно) 978-954-9741-60-5 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 46-63., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Статия 2022
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2022, 1, April, 1-8., ISSN(онлайн) 2367–738
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 21-45., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 3-9., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Монография 2021
Бургас : ФЛАТ, 2021, 172., ISBN(печатно) 978-619-7125-82-5
Overview of all publications