University of Economics – Varna

Prof. Tanya Filipova, PhD

Prof. Tanya Filipova, PhD

Prof. Tanya Filipova, PhD

104

+359882164841

dabeva@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 104: 11:00-13:00

Office hours for students

Wednesday, Office 104: 10:00-12:00

Pending exam dates

09 Mar 2022, Office https://meet.google.com/dpc-fyua-dyh?pli=1: 10:00-12:00

30 Mar 2022, Office https://meet.google.com/dpc-fyua-dyh?pli=1: 10:00-12:00

Type Year Publication
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г., Бургас : Флат, 2021, 33-40., ISSN(онлайн) 2738-893X / Линк
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика , 2020, 473-479., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / DOI 10.36997/TC2020.473
Статия 2020
Branding and Labeling in the Digital and Artificiel Intellegence Era, New York : NOVA Science Publishers, 2020, 127 - 149.
Монография 2020
Branding and Labeling in the Digital and Artificiel Intellegence Era, New York : Nova Science Publ., 2020, 1, 127-149.
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2020, 42-49., ISBN(печатно) 978-619-7125-74-0
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - Beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 126-136., ISBN(печатно) 978-619-232-297-7
Статия 2019
Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць, Одесса : Одеський національний економічний університет, 67, 2019, 3, 67 - 79.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 365 с., ISBN(печатно) 978-954-21-0999-0
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 186 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 60)., ISBN(печатно) 978-954-21-1008-8
Overview of all publications