University of Economics – Varna

Prof. Marin Neshkov PhD

Prof. Marin Neshkov PhD

Prof. Marin Neshkov PhD

+3590359888619422

neshkov@ue-varna.bg

CV

Subject Year and Programme
Tour Guidance Year 3, МТ-Р.ЕЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
16:15 18:00 H-212 Lecture Tour Guidance 35
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Tourism - in Russian Tour Guidance 3 35 Н-206 02.06.2023 10:00 - 12:00
Type Year Publication
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1020-0
Учебно помагало 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, с. 195.
Други 2017
София : Министерство на туризма, 2017, 118. / Линк
Доклад 2016
Сб. доклади на Черноморски туристически форум, Варна: ФИЛ, 2016.
Статия 2016
Научни трудове, том LX, кн. 1, Пловдив: АИ, 2016.
Учебник 2016
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 290 с.
Доклад 2016
Сб. доклади на кръгла маса на кат. «Търговски и туристически бизнес» на СА, Свищов, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016.
Статия 2016
Research papers of the Agricultural University, Plovdiv, 2016, 60 (1), 9-16.
Учебник 2015
. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 317 с.
Статия 2015
// Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 24 - 29.
Overview of all publications