University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Plamen Dzhaparov PhD

Chief Assist. Prof. Plamen Dzhaparov PhD

Chief Assist. Prof. Plamen Dzhaparov PhD

407

+359882164742

pl.djaparov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 407: 13:00-15:00

Thursday, Office 407: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Introduction to Banking Year 3, ФИНАНСИ (Full-time)
Introduction to Banking Year 3, ФИНАНСИ (Distance learning)
Introduction to Finance Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ССиЗ (Full-time)
Regulation and Supervision of the Financial Sector Year 4, ФИНАНСИ (Distance learning)
Banks and Universal Financial Provision Year 3, ССиЗ (Full-time)
Prevention of Financial Violations Year 4, ФИНАНСИ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 2-225 Seminar Banks and Universal Financial Provision 24
Tuesday
08:15 10:00 53 Seminar Prevention of Financial Violations 1 23
08:15 10:00 53 Seminar Prevention of Financial Violations 2 24
13:30 15:00 2-229 Seminar Introduction to Banking 22
Wednesday
08:15 10:00 511 Seminar Introduction to Banking 23
11:15 13:00 H-205 Seminar Introduction to Finance 24
15:15 17:00 53 Seminar Introduction to Finance 12
Thursday
09:15 11:00 438 Seminar Introduction to Finance 23
13:30 15:00 53 Seminar Introduction to Finance 22
Friday
13:30 15:00 437 Seminar Introduction to Finance 11
15:15 17:00 437 Seminar Introduction to Finance 13
2023-09-20 (Wednesday)
13:30 15:00 Е-5 Seminar Introduction to Banking 39
2023-09-21 (Thursday)
11:15 13:00 Е-6 Seminar Introduction to Banking 39
2023-09-25 (Monday)
16:15 19:00 Е-8 Seminar Regulation and Supervision of the Financial Sector 46
2023-09-26 (Tuesday)
16:15 18:00 Е-7 Seminar Introduction to Banking 39
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 344-361., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2022
Предизвикателства пред съвременната икономическа наука - устойчивост и дигитализация : Сборник с научни доклади от юбилейна научна конференция, 21 ноември 2021 г., Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2022, 22-31., ISBN(онлайн) 978-954-00-0307-8 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 97-104., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 28, 2022, 2, 97-107., ISSN(печатно) 1314-6556 , ISSN(онлайн) 2534-8965 / DOI 10.37075/ISA.2022.2.08 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и разв. на икономиката), Варна, Варна : НТС - Варна, 2021, 169-176.
Статия 2020
Economics and Management [Икономика и управление], Blagoevgrad : South-Western University Neofit Rilski , 17, 2020, 1, 43-57., ISSN(печатно) 2367-7600, ISSN(онлайн) 1312-594X / Линк
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 179 - 190., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 6-18., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Overview of all publications