University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Krasimira Naydenova PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Naydenova PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Naydenova PhD

517

+359888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 123, 517: 15:00-17:00

Thursday, Office 123, 517: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Financial and Investment Management Year 4, БМ-АЕ (Full-time)
Finance of the Enterprise Year 3, СО (Full-time)
Finance of the Enterprise Year 3, СО (Distance learning)
Principles of Corporate Finance Year 3, ФИНАНСИ (Full-time)
Corporate Financial Decesions Year 4, ФИНАНСИ (Full-time)
Corporate Financial Decesions Year 4, ФИНАНСИ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
08:15 10:00 53 Seminar Principles of Corporate Finance 22
Tuesday
11:15 13:00 H-205 Seminar Financial and Investment Management 26
13:30 15:00 51 Seminar Principles of Corporate Finance 23
Wednesday
13:30 15:00 53 Seminar Corporate Financial Decesions 24
17:15 19:00 53 Seminar Corporate Financial Decesions 23
Thursday
09:15 11:00 H-202 Seminar Finance of the Enterprise 19
13:30 15:00 H-202 Seminar Finance of the Enterprise 18
Friday
11:15 13:00 2-313 Lecture Corporate Financial Decesions 23, 24
2023-09-18 (Monday)
13:30 16:00 Е-8 Lecture Corporate Financial Decesions 46
16:15 18:00 Е-2 Seminar Finance of the Enterprise 38
2023-09-19 (Tuesday)
15:15 18:00 Е-8 Lecture Corporate Financial Decesions 46
2023-09-20 (Wednesday)
15:15 17:00 Е-5 Seminar Finance of the Enterprise 38
2023-09-21 (Thursday)
11:15 13:00 Е-13 Seminar Corporate Financial Decesions 46
2023-09-25 (Monday)
13:30 15:00 Е-12 Seminar Corporate Financial Decesions 46
2023-09-26 (Tuesday)
15:15 17:00 Е-12 Seminar Corporate Financial Decesions 46
2023-09-27 (Wednesday)
11:15 13:00 Е-10 Seminar Finance of the Enterprise 38
Type Year Publication
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 187-195., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Монография 2022
София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2022, 125., ISBN(онлайн) 978-619-7622-37-9
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 228-236.
Монография 2021
Варна : Е-литера Софт ЕООД https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=926253, 2021, 181., ISBN(онлайн) 978-954-2912-92-7
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 164-168.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 441 - 451.
Студия 2020
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 4, 13 - 36.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Overview of all publications