University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Krasimira Naydenova, PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Naydenova, PhD

Chief Assist. Prof. Krasimira Naydenova, PhD

517

+359888324247

krassy_naydenova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 123, 517: 14:00-15:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/ofh-rsuy-ani, 14:00-15:00

Pending exam dates

19 Mar 2024, Office 310: 13:30-15:00

09 Apr 2024, Office 310: 13:30-15:00

Financial and Business Analysis
Finance of the Enterprise
Financial Management and Risk Management
Type Year Publication
Статия 2023
Izvestiya : Journal of Economics, Management and Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 67, 2023, 3, 196-212., ISBN(онлайн) 2387-6957 / Линк
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четиринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 окт. 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference : Proceedings, Варна : НТС, 2023, 94-97., ISSN(печатно) 1314-3719
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 – Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 114-118., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 234 - 239., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Статия 2023
Izvestiya : Journal of Economics, Management and Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 67, 2023, 3, 196-212., ISBN(печатно) 2367-6361, ISBN(онлайн) 2387-6957 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 187-195., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Монография 2022
София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2022, 125., ISBN(онлайн) 978-619-7622-37-9
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 164-168.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 228-236.
Overview of all publications