University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Svetoslav Borisov, PhD

Chief Assist. Prof. Svetoslav Borisov, PhD

Chief Assist. Prof. Svetoslav Borisov, PhD

405

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 405: 15:15-16:15

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/ygj-trgw-nax, 15:00-16:00

Pending exam dates

14 Mar 2024, Office H-214: 15:15-16:15

18 Apr 2024, Office H-214: 15:15-16:15

Subject Year and Programme
Financial Investment Year 3, ФИНАНСИ (Full-time)
Financial Investment * Year 3, ФИНАНСИ (Distance learning)
Principles of Insurance Year 3, ФИНАНСИ (Full-time)
Principles of Insurance * Year 3, ФИНАНСИ (Distance learning)
Academic Research Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Academic Research Year 1, ССиЗ (Full-time)
Academic Research * Year 1, ФИНАНСИ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 17:00 310 Lecture Academic Research 2 23, 24
Tuesday
11:15 13:00 2-317 Seminar Principles of Insurance 22
16:15 18:00 2-127 Seminar Principles of Insurance 23
Wednesday
09:15 11:00 310 Seminar Academic Research 1 23
09:15 11:00 310 Seminar Academic Research 2 24
Thursday
11:15 13:00 232 Lecture Academic Research 1 25
11:15 13:00 232 Seminar Academic Research 2 25
13:30 15:00 437 Seminar Financial Investment 23
Friday
11:15 13:00 438 Seminar Financial Investment 22
Type Year Publication
Доклад 2023
Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи : Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник с доклади, Свищов, 9-10 ноември 2023 г., Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023, 77-82., ISBN(печатно) 978-954-23-2426-3, ISBN(онлайн) 978-954-23-2427-0 / DOI 10.58861/tae.cf.cfeacmc.2023.10 / Линк
Студия 2022
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2022, 1, 31-57., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci, 31, 2022, 4, 33-54., ISSN(печатно) 02053292 / Scopus / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 92-99.
Статия 2021
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1-23 [23 с.].
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 257 - 269.
Монография 2020
Е-литера Софт ЕООД, 2020, 226.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2019 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 98 - 103.
Overview of all publications