University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Svetoslav Borisov PhD

Chief Assist. Prof. Svetoslav Borisov PhD

Chief Assist. Prof. Svetoslav Borisov PhD

405

svetoslav_borisov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 405: 17:00-19:00

Wednesday, Office 405: 10:15-12:15

Subject Year and Programme
Financial Markets and Institutions Year 3, ССиЗ (Full-time)
Financial Intermediation Year 3, ФИНАНСИ (Full-time)
Investment Management Year 4, ССиЗ (Full-time)
Introduction to Insurance Year 3, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 17:00 2-226 Seminar Introduction to Insurance 24
Tuesday
09:15 11:00 438 Seminar Financial Intermediation 23
15:15 17:00 H-203 Seminar Financial Markets and Institutions 24
Wednesday
08:15 10:00 53 Seminar Financial Intermediation 22
13:30 15:00 H-203 Seminar Investment Management 25
Thursday
13:30 16:00 2-229 Lecture Investment Management 25
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Студия 2022
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2022, 1, 31-57., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci, 31, 2022, 4, 33-54., ISSN(печатно) 02053292 / Scopus / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2021
e-Journal VFU : Електронно списание на ВСУ Черноризец Храбър, Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 14, 1-23 [23 с.].
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021: COVID-19 и развитието на икономиката : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2021, 92-99.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 257 - 269.
Монография 2020
Е-литера Софт ЕООД, 2020, 226.
Други 2019
Варна : Ресурсен център Е-Литера, 2019, 254 с.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2019 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 98 - 103.
Статия 2018
Известия. Списание на ИУ - Варна, 65, 2018, 1, 5 - 22.
Overview of all publications