University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Nedyalko Valkanov PhD

Assoc. Prof. Nedyalko Valkanov PhD

Assoc. Prof. Nedyalko Valkanov PhD

211 / 521

+359882164528

n.valkanov@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, Office 211: 13:00-15:00

Office hours for students

Monday, Office 521: 17:00-19:00

Pending exam dates

01 Nov 2023, Office 521: 11:00-12:00

06 Dec 2023, Office 521: 11:00-12:00

Subject Year and Programme
Financial and Investment Management Year 4, БМ-АЕ (Full-time)
Regulation and Supervision of the Financial Sector Year 4, ФИНАНСИ (Distance learning)
Prevention of Financial Violations Year 4, ФИНАНСИ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
15:15 17:00 310 Lecture Prevention of Financial Violations 23, 24
Thursday
10:15 13:00 2-314 Lecture Financial and Investment Management 26
2023-09-19 (Tuesday)
13:30 15:00 Е-7 Lecture Regulation and Supervision of the Financial Sector 46
2023-09-20 (Wednesday)
11:15 13:00 Е-5 Lecture Regulation and Supervision of the Financial Sector 46
2023-09-25 (Monday)
11:15 13:00 Е-13 Lecture Regulation and Supervision of the Financial Sector 46
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Bank Management Prevention of Violations in Banks 5 22 1-319 13.05.2023 10:00 - 12:00
Bank Management- ESM Prevention of Violations in Banks 5 23 1-319 13.05.2023 10:00 - 12:00
Bank Management-SPF Prevention of Violations in Banks 6 60 1-319 13.05.2023 10:00 - 12:00
Finance and Innovations Financial Regulation and Normative Conformity 5 24 1-220 20.05.2023 10:00 - 12:00
Finance and Innovations Financial Regulation and Normative Conformity 5 25 1-220 20.05.2023 10:00 - 12:00
Finance and Innovations Financial Regulation and Normative Conformity 6 55 1-220 20.05.2023 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 29-38., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС-Варна, 2021, 77-83.
Статия 2021
Economics and management, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski, 18, 2021, 1, 1-18.
Статия 2021
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 3, 259-276.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 173 - 185.
Статия 2020
Entrepreneurship [Предприемачество], Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 8, 2020, 1, 94 - 108.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Монография 2019
Варна : Е-литера Софт ЕООД, 2019, 196.
Overview of all publications