University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Dimitar Rafailov PhD

Assoc. Prof. Dimitar Rafailov PhD

Assoc. Prof. Dimitar Rafailov PhD

517

d.rafailov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 517 https://meet.google.com/dsm-rvtg-gzg: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
Finance of the Enterprise Year 3, СО (Full-time)
Finance of the Enterprise Year 3, СО (Distance learning)
Introduction to Finance Year 2, ДТБ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, СО (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, СФ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ССиЗ (Full-time)
Principles of Corporate Finance Year 3, ФИНАНСИ (Full-time)
Principles of Corporate Finance Year 3, ФИНАНСИ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 18:00 128 Lecture Introduction to Finance 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Thursday
11:15 13:00 2-312 Lecture Principles of Corporate Finance 22, 23
Friday
11:15 13:00 2-220 Lecture Finance of the Enterprise 18, 19
2023-09-18 (Monday)
08:15 10:00 Е-2 Lecture Principles of Corporate Finance 39
13:30 15:00 Е-2 Lecture Finance of the Enterprise 38
2023-09-20 (Wednesday)
08:15 10:00 Е-6 Seminar Principles of Corporate Finance 39
13:30 15:00 Е-3 Lecture Finance of the Enterprise 38
2023-09-25 (Monday)
08:15 10:00 Е-6 Lecture Principles of Corporate Finance 39
11:15 13:00 Е-9 Lecture Finance of the Enterprise 38
2023-09-26 (Tuesday)
11:15 13:00 Е-7 Lecture Principles of Corporate Finance 39
13:30 15:00 Е-2 Seminar Principles of Corporate Finance 39
2023-09-27 (Wednesday)
11:15 13:00 Е-11 Seminar Principles of Corporate Finance 39
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Finance and Innovations Entrepreneurial Finance 5 24 1-128 13.05.2023 10:00 - 12:00
Finance and Innovations Entrepreneurial Finance 5 25 1-128 13.05.2023 10:00 - 12:00
Finance and Innovations Entrepreneurial Finance 6 55 1-128 13.05.2023 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 : COVID-19 и развитието на икономиката, 8 октомври 2021 = Investments in the Future - 2021 : Economy Development in the Terms of COVID-19, October 8ht 2021 : Тринадесета [онлайн] научно-приложна конференция, Варна : НТС - Варна, 2021, 139-145., ISSN(печатно) 1314-3719
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 1, 153-202., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 13 - 22.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 139 - 150.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 42 - 47.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 83 - 93.
Учебно помагало 2018
5. прераб. и доп. изд., Варна : Р.И.С., 2018, 108 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 13 - 23.
Overview of all publications