University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Stoyan Kirov, PhD

Assoc. Prof. Stoyan Kirov, PhD

Assoc. Prof. Stoyan Kirov, PhD

532

kirov@ue-varna.bg

CV

Office hours

Thursday, Office 123-А: 11:00-13:00

Office hours for students

Thursday, Office 123-А/532: 13:00-14:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://join.skype.com/invite/fgVKyQ5lMtAd, 13:00-14:00

Pending exam dates

14 Mar 2024, Office 56 (за РО): 12:00-13:00

14 Mar 2024, Office eLearn (за ДФО): 13:00-14:00

11 Apr 2024, Office 56 (за РО): 12:00-13:00

11 Apr 2024, Office eLearn (за ДФО): 13:00-14:00

Principles of Insurance
Reinsurance
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Insurance and Security Reinsurance 4 25 1-55 22.05.2024 13:00 - 14:00
Finance Principles of Insurance 3 22 1-56 10.06.2024 09:00 - 10:00
Finance Principles of Insurance 3 23 1-56 10.06.2024 10:00 - 11:00
Finance Principles of Insurance 3 39 eLearn 20.06.2024 16:00 - 18:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Студия 2024
Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), Sofia: Institute for Economic Research at BAS, 33, 2024, 6, 88-112., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 260., ISBN(печатно) 978-954-21-1165-8 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna: Economic Sciences Series., Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 58-66., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.58 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 152-161., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2022
70 години Финансово-счетоводен факултет на УНСС : Международната научна конференция, 20 май 2022 г., УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 61-68., ISBN(печатно) 978-619-232-668-51 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 75-87.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 1, 2021, 10, 72-79.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Доклад 2020
Икономическата наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 186 - 200.
Overview of all publications