University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva, PhD

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva, PhD

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva, PhD

532

hrblagoycheva@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 532: 12:00-13:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/dyu-czvt-fnm, 11:00-12:00

Pending exam dates

19 Oct 2023, Office 221: 13:30-14:30

30 Nov 2023, Office 221: 13:30-14:30

Subject Year and Programme
Insurance Systems and Funds Year 4, ФИНАНСИ (Full-time)
Insurance Systems and Funds * Year 4, ФИНАНСИ (Distance learning)
Social Innovation * Year 5, ФИ (Distance learning)
Social Innovation * Year 5, ФИ-СНУ (Distance learning)
Social Innovation * Year 6, ФИ-ДНДО (Distance learning)
Social Innovation * Year 6, ФИ-СПН (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Thursday
13:30 15:00 221 Seminar Insurance Systems and Funds 24
15:15 17:00 221 Seminar Insurance Systems and Funds 23
Friday
08:15 11:00 2-313 Lecture Insurance Systems and Funds 23, 24
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Finance Insurance Systems and Funds 4 23 1-58 10.01.2024 12:00 - 13:00
Finance Insurance Systems and Funds 4 24 1-58 10.01.2024 13:00 - 14:00
Finance Insurance Systems and Funds 4 46 тест център онлайн 13.01.2024 09:00 - 11:00
Finance and Innovations Social Innovation 5 23 тест център онлайн 13.01.2024 11:00 - 13:00
Finance and Innovations Social Innovation 5 24 тест център онлайн 13.01.2024 13:00 - 15:00
Finance and Innovations Social Innovation 6 50 тест център онлайн 13.01.2024 11:00 - 13:00
Finance and Innovations Social Innovation 6 58 тест център онлайн 13.01.2024 11:00 - 13:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 140-151., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.13
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 33-43., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 350-363., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2021.350
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 55-69., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Линк
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 : COVID-19 и развитието на икономиката = Investments in the Future'2021 : Economy Development in the Terms of COVID-19 : Тринадесета [онлайн] научно-приложна конференция, 8 октомври 2021, Варна : НТС - Варна, 2021, 179-184., ISSN(печатно) 1314‐3719
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 86-95., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-31 / DOI 10.36997/PPDD2021.86
Overview of all publications