University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva PhD

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva PhD

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

CV

Декан на финансово-счетоводен факултет

Office hours

Wednesday, Office 218: 08:15-10:15

Office hours for students

Monday, Office 218: 08:15-10:15

Pending exam dates

09 Jan 2021, Office : 13:00-14:00

21 Jan 2021, Office : 14:00-15:00

Insurance Systems and Funds
Public Pension Insurance
Management of Public Funds
Type Year Publication
Монография 2020
Hershey, PA : IGI Global Publ., 2020, 350.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 160.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 276.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 71 - 83.
Студия 2020
Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания, БАН, 2020, 5, 79 - 98.
Студия 2019
Economic Studies, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 115 - 137.
Доклад 2019
Съвременни управленски практики X: Свързаност и регионално партньорство : Десета юбилейна международна научна конференция, 7 - 8 юни 2019, Бургас : Бургаски свободен университет, 2019, 67 - 75.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 488 - 495.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 145 - 151.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 74 - 85.
Overview of all publications