University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva PhD

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva PhD

Assoc. Prof. Hristina Blagojcheva PhD

218

hrblagoycheva@ue-varna.bg

CV

Декан на финансово-счетоводен факултет

Office hours

Tuesday, Office 218: 11:00-13:00

Office hours for students

Monday, Office 218 + линк в e-learn: 13:15-15:15

Pending exam dates

, Office : -

Subject Year and Programme
Insurance Systems and Funds Year 4, ФИНАНСИ (Full-time)
Insurance Systems and Funds Year 4, ФИНАНСИ (Distance learning)
Public Pension Insurance Year 4, З.И ОС. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 302 Lecture Public Pension Insurance 30
Tuesday
13:30 16:00 128 Lecture Insurance Systems and Funds 27, 28, 29
2022-09-24 (Saturday)
13:30 16:00 Е-13 Lecture Insurance Systems and Funds 52
2022-09-26 (Monday)
15:15 18:00 Е-10 Lecture Insurance Systems and Funds 52
2022-09-27 (Tuesday)
09:15 11:00 Е-11 Seminar Insurance Systems and Funds 52
2022-09-28 (Wednesday)
09:15 11:00 Е-2-7 Seminar Insurance Systems and Funds 52
2022-09-30 (Friday)
13:30 16:00 Е-13 Lecture Insurance Systems and Funds 52
2022-10-01 (Saturday)
09:15 11:00 Е-13 Seminar Insurance Systems and Funds 52
Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 86-95., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-31 / DOI 10.36997/PPDD2021.86
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 55-69., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 350-363., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2021.350
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето'2021 : COVID-19 и развитието на икономиката = Investments in the Future'2021 : Economy Development in the Terms of COVID-19 : Тринадесета [онлайн] научно-приложна конференция, 8 октомври 2021, Варна : НТС - Варна, 2021, 179-184., ISSN(печатно) 1314‐3719
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 54-60.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 2, 60-67., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2.60 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 71 - 83.
Монография 2020
Hershey, PA : IGI Global Publ., 2020, 350.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 276.
Overview of all publications