University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Svetlana Gercheva PhD

Assoc. Prof. Svetlana Gercheva PhD

Assoc. Prof. Svetlana Gercheva PhD

532/123 а

svetlana.gercheva@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 532/123 а: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Public Finance Year 3, СФ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, СА (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, НИИ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ПИМ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, СМД (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 2-220 Lecture Public Finance 20, 21
Tuesday
08:15 11:00 122 Lecture Introduction to Finance 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Insurance and Security Health Insurance Systems 4 30 1-438 17.05.2023 10:00 - 12:00
Finance Taxation 4 29 1-437 18.05.2023 13:00 - 15:00
Finance Taxation 4 27 1-438 19.05.2023 10:00 - 12:00
Finance Taxation 4 28 1-438 19.05.2023 12:00 - 14:00
Finance Taxation 4 52 1-50 20.05.2023 10:00 - 12:00
Finance and Innovations Taxation 5 25 1-437 23.05.2023 15:00 - 17:00
Finance and Innovations Taxation 6 55 1-437 23.05.2023 15:00 - 17:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 18-26., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2022, 3, 54-62.., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 3-13., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Innovations : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Techn. Union of Mechanical Engineering Industry 4. 0, 10, 2022, 1, 24-26.., ISSN(печатно) 2303-3763 , ISSN(онлайн) 2603-3771
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Доклад 2021
Годишна университетска научна конференция 2021, Национален военен университет "Васил Левски", 27-28 май 2021 г., Велико Търново : Т. 8, В. Търново : Изд. комплекс НВУ В. Левски, 8, 2021, 139-147.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, pp. 61-68.
Доклад 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура, Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 16 - 20.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 59 - 70.
Overview of all publications