University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Svetlana Gercheva, PhD

Assoc. Prof. Svetlana Gercheva, PhD

Assoc. Prof. Svetlana Gercheva, PhD

532/123 а

svetlana.gercheva@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 532/123 а: 11:00-12:00

Online consultations

Monday, Online room link: https://meet.google.com/ant-byhh-raj, 11:00-12:00

Pending exam dates

07 Nov 2023, Office 122: 09:15-10:15

05 Dec 2023, Office 122: 09:15-10:15

Subject Year and Programme
Public Finance * Year 3, СФ (Full-time)
Health Insurance Systems Year 4, ССиЗ (Full-time)
Introduction to Finance * Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Introduction to Finance * Year 2, СА (Full-time)
Introduction to Finance * Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Introduction to Finance * Year 2, НИИ (Full-time)
Introduction to Finance * Year 2, ПИМ (Full-time)
Introduction to Finance * Year 2, СМД (Full-time)
Introduction to Finance * Year 5, БМ-ДНДО (Distance learning)
Introduction to Finance * Year 5, ФИ-ДНДО (Distance learning)
Introduction to Finance * Year 5, ФИ-СПН (Distance learning)
Introduction to Finance * Year 5, КБУ-ДНДО (Distance learning)
Introduction to Finance * Year 5, ЛМЕН-ДНДО (Distance learning)
Introduction to Finance * Year 5, АБ-ДНДО (Distance learning)
Introduction to Finance * Year 5, БК-ДНДО (Distance learning)
Introduction to Finance * Year 5, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Introduction to Finance * Year 5, РМК-ДНДО (Distance learning)
Introduction to Finance * Year 5, МБрМ-ДНДО (Distance learning)
Introduction to Finance * Year 5, ОТБ-ДНДО (Distance learning)
Taxation Year 4, ФИНАНСИ (Full-time)
Taxation * Year 4, ФИНАНСИ (Distance learning)
Taxation * Year 5, ФИ-СНУ (Distance learning)
Taxation * Year 6, ФИ-ДНДО (Distance learning)
Taxation * Year 6, ФИ-СПН (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
16:15 19:00 51 Seminar Taxation 24
Wednesday
07:30 10:00 127Г Lecture Taxation 1 23, 24
10:15 13:00 437 Seminar Taxation 23
13:30 16:00 53 Lecture Health Insurance Systems 25
Friday
07:30 10:00 220 Lecture Taxation 23, 24
16:15 19:00 53 Seminar Health Insurance Systems 25
Type Year Publication
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. , Economic Sciences Series, 12, 2023, 2, 41-51., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI https://doi.org/10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.41
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2022, 3, 54-62.., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Доклад 2022
Innovations : International Scientific Journal, Sofia : Scientific Techn. Union of Mechanical Engineering Industry 4. 0, 10, 2022, 1, 24-26.., ISSN(печатно) 2303-3763 , ISSN(онлайн) 2603-3771
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 18-26., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 118., ISBN(печатно) 978-954-21-1123-8
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 3-13., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ/ Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на 27. – 28.05.2022 г. , Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, 6, 2022, 87-95., ISSN(печатно) ISSN 2603-4093
Доклад 2021
Годишна университетска научна конференция 2021, Национален военен университет "Васил Левски", 27-28 май 2021 г., Велико Търново : Т. 8, В. Търново : Изд. комплекс НВУ В. Левски, 8, 2021, 139-147.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, pp. 61-68.
Overview of all publications