University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Lyubomir Georgiev PhD

Assoc. Prof. Lyubomir Georgiev PhD

Assoc. Prof. Lyubomir Georgiev PhD

513

lgeorgiev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 513: 13:00-14:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/pdw-ueuu-ddi, 08:15-09:15

Pending exam dates

26 Oct 2023, Office 513: 13:00-14:00

23 Nov 2023, Office 513: 13:00-14:00

Subject Year and Programme
Financial Markets and Institutions Year 3, ССиЗ (Full-time)
Comparative Banking Systems Year 5, БМ (Distance learning)
Comparative Banking Systems Year 5, БМ-СНУ (Distance learning)
Comparative Banking Systems Year 6, БМ-ДНДО (Distance learning)
Introduction to Finance Year 2, АБ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ДМПР (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ИБП (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Financial Intermediation Year 3, ФИНАНСИ (Full-time)
Innovations and Financial Crises Year 5, ФИ (Distance learning)
Innovations and Financial Crises Year 5, ФИ-СНУ (Distance learning)
Innovations and Financial Crises Year 6, ФИ-ДНДО (Distance learning)
Innovations and Financial Crises Year 6, ФИ-СПН (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
10:15 13:00 128 Lecture Financial Intermediation 22, 23
Thursday
10:15 13:00 323 Lecture Introduction to Finance 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Friday
08:15 11:00 H-208 Lecture Financial Markets and Institutions 24
2023-10-09 (Monday)
08:15 11:00 Е-2 Lecture Innovations and Financial Crises 23, 24, 50, 58
15:15 18:00 Е-2-3 Lecture Comparative Banking Systems 21, 22, 49
2023-10-10 (Tuesday)
08:15 11:00 Е-3 Lecture Comparative Banking Systems 21, 22, 49
13:30 16:00 Е-2 Lecture Innovations and Financial Crises 23, 24, 50, 58
2023-10-12 (Thursday)
13:30 16:00 Е-8 Lecture Comparative Banking Systems 21, 22, 49
2023-10-16 (Monday)
08:15 11:00 Е-1 Lecture Innovations and Financial Crises 23, 24, 50, 58
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 5-74.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 67-76.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, 2017, 1, 46-57.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 207.
Overview of all publications