University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yordan Ivanov, PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov, PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov, PhD

524

+359882164593

jordan.ivanov@ue-varna.bg

CV

Small Business Management
Economics of the Enterprise
Pricing Practices and Decisions in Industry
Digital Technologies in Human Resources Management
Pricing Practices and Decisions
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Human Resources Management Digital Technologies in Human Resources Management 5 5 Н-206 09.05.2024 13:00 - 15:00
Human Resources Management- ESM Digital Technologies in Human Resources Management 5 6 Н-206 09.05.2024 13:00 - 15:00
Human Resources Management-OSOA Digital Technologies in Human Resources Management 6 39 Н-206 09.05.2024 13:00 - 15:00
Corporate Business and Governance Corporate Controlling 5 25 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Corporate Business and Governance- ESM Corporate Controlling 5 26 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Corporate Business and Governance-OSOA Corporate Controlling 6 51 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Corporate Business and Governance-SPF Corporate Controlling 6 59 eLearn 10.05.2024 14:00 - 16:00
Agricultural Business Economics of the Enterprise 2 4 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Economics and Trade Economics of the Enterprise 2 13 1-51 05.06.2024 10:00 - 12:00
Industrial Business and Entrepreneurship Economics of the Enterprise 2 14 1-51 05.06.2024 10:00 - 12:00
Logistics Economics of the Enterprise 2 15 1-51 05.06.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Audit Economics of the Enterprise 2 19 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
Accounting and Finance Economics of the Enterprise 2 20 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
Accounting and Finance Economics of the Enterprise 2 21 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
Finance Economics of the Enterprise 2 22 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
Finance Economics of the Enterprise 2 23 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
Insurance and Security Economics of the Enterprise 2 24 1-53 05.06.2024 08:00 - 10:00
International Economic Relations Economics of the Enterprise 2 28 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Tourism Economics of the Enterprise 2 30 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Tourism Economics of the Enterprise 2 32 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Tourism Economics of the Enterprise 2 33 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Mobile and web technologies Economics of the Enterprise 2 37 1-53 05.06.2024 13:00 - 15:00
Management Economics of the Enterprise 2 1 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Management Economics of the Enterprise 2 2 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Judicial Administration Economics of the Enterprise 2 3 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Business Economics Economics of the Enterprise 2 5 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Real Estate and Investments Economics of the Enterprise 2 6 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Entrepreneurship and Investment Management Economics of the Enterprise 2 7 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Digital Media and PR Economics of the Enterprise 2 9 1-53 06.06.2024 08:00 - 10:00
Digital Media and PR Economics of the Enterprise 2 10 1-53 06.06.2024 08:00 - 10:00
Marketing Economics of the Enterprise 2 11 1-53 06.06.2024 08:00 - 10:00
Marketing Economics of the Enterprise 2 12 1-53 06.06.2024 08:00 - 10:00
Commodities Science and Customs Activity Economics of the Enterprise 2 16 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Commodities Science and Customs Activity Economics of the Enterprise 2 17 1-51 06.06.2024 10:00 - 12:00
Informatics and Computer Sciences Economics of the Enterprise 2 34 1-437 07.06.2024 13:00 - 15:00
Informatics and Computer Sciences Economics of the Enterprise 2 35 1-437 07.06.2024 15:00 - 17:00
Informatics and Computer Sciences Economics of the Enterprise 2 36 1-437 07.06.2024 13:00 - 15:00
Industrial Business and Entrepreneurship Digital Entrepreneurship 3 42 eLearn 08.06.2024 10:00 - 12:00
Industrial Business and Entrepreneurship Pricing Practices and Decisions in Industry 3 14 1-438 14.06.2024 10:00 - 12:00
Industrial Business and Entrepreneurship Pricing Practices and Decisions in Industry 3 42 eLearn 15.06.2024 10:00 - 12:00
Marketing Pricing Practices and Decisions 3 11 1-55 19.06.2024 09:00 - 10:00
Marketing Pricing Practices and Decisions 3 12 1-55 19.06.2024 10:00 - 11:00
Industrial Business and Entrepreneurship Small Business Management 3 14 1-437 20.06.2024 12:00 - 14:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика = Strategies for Policcy in Science and Education : Научно списание, София : Аз-буки, 31, 2023, 6s, 94-102., ISSN(печатно) 1310-0270 , ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2023-6s-8-imp / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 162-167., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 138-143., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Overview of all publications