University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Milcho Bliznakov, PhD

Chief Assist. Prof. Milcho Bliznakov, PhD

Chief Assist. Prof. Milcho Bliznakov, PhD

1-527

mbliznakov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/xri-iiws-wtt

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 1-527: 15:00-16:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/xri-iiws-wtt, 09:00-10:00

Pending exam dates

13 Mar 2024, Office 1-527: 15:00-16:00

10 Apr 2024, Office 1-527: 15:00-16:00

04 Apr 2024, Office е-learn: 15:00-16:00

Industrial Economics
Investment Management
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Industrial Business and Entrepreneurship Investment Management 4 16 Н-201 16.05.2024 09:00 - 11:00
Industrial Business and Entrepreneurship Investment Management 4 49 eLearn 18.05.2024 12:00 - 14:00
Industrial Business and Entrepreneurship Industrial Economics 2 14 1-50 15.06.2024 11:00 - 13:00
Industrial Business and Entrepreneurship Industrial Economics 2 42 eLearn 20.06.2024 09:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Известия, Наука и икономика - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Кръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 107-112., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 272., ISBN(печатно) 978-954-21-1111-5
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 107-112., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 236 с., ISBN(печатно) 978-954-21-1080-4
Монография 2020
Варна : Ико-консулт, 2020, 205 с. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-12-9
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 164-170., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 155-160., ISBN(печатно) 978-954-21-0982-2 / Линк
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посветена на 65 г. от създаването на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 174 - 181., ISSN(печатно) 1313-2369 / Линк
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование = Modern Logistics - Business and Education : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10-годишнината от създаването на специалност "Логистика" в Икономически университет - Варна, 19-20 окт. 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 125-132., ISBN(печатно) 978-954-21-0945-7 / Линк
Overview of all publications