University of Economics – Varna

Sonya Shtereva, senior lecturer

 Sonya Shtereva, senior lecturer

Sonya Shtereva, senior lecturer

313в / 230

+359882164845

+359888403874

sonia.shtereva@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 313в/230 : 11:00-12:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: meet.google.com/ndx-ehvq-jjb, 09:00-10:00

Pending exam dates

24 Oct 2023, Office каб. 313в : 11:30-12:30

14 Nov 2023, Office каб.313в : 11:30-12:30

Subject Year and Programme
English * Year 1, ПИМ (Full-time)
English * Year 1, ДТБ (Full-time)
English * Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
English * Year 1, ИБП (Full-time)
English * Year 1, СО (Full-time)
English * Year 1, СФ (Full-time)
English * Year 1, МИО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 306 Seminar English 12
Tuesday
08:15 10:00 302 Seminar English 18
Wednesday
08:15 10:00 319 Seminar English 28, 29
Thursday
11:15 13:00 448 Seminar English 20, 21
16:15 18:00 302 Seminar English 11
Friday
11:15 13:00 H-104 Seminar English 19
13:30 15:00 220 Seminar English 14
Type Year Publication
Доклад 2020
Научни трудове ВВМУ Н. Й. Вапцаров. 45 г. катедра "Езикова подготовка" : Юбилеен сборник, Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 61-65.., ISBN(печатно) 978-619-7428-54-4 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210.
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2014. - 182 с. : с табл., диагр.
Доклад 2010
Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция Световната криза и икономическото развитие, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 4, 2010.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2009
Сборник доклади от кръгла маса Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес - Варна, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 2009.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Overview of all publications