University of Economics – Varna

Kristana Ivanova, senior lecturer

 Kristana Ivanova, senior lecturer

Kristana Ivanova, senior lecturer

1 - 230/508

+359 882 164 747

kristana_ivanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 230: 10:00-11:00

Monday, Office https://meet.google.com/qrq-bhdm-aiz: 10:00-11:00

Pending exam dates

12 Mar 2024, Office 230: 10:00-11:15

02 Apr 2024, Office 230: 10:00-11:15

Subject Year and Programme
English Year 1, ИБП (Full-time)
English Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
English Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
English Year 1, СО (Full-time)
English Year 1, СФ (Full-time)
English Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
English Year 1, МУТ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 H-101 Seminar English 16
Tuesday
08:15 10:00 312 Seminar English 18, 19, 20, 21, 22, 24
11:15 13:00 222 Seminar English 14, 15, 16, 17, 37
Wednesday
13:30 15:00 122 Seminar English 23
Thursday
11:15 13:00 433 Seminar English 22, 24
Type Year Publication
Доклад 2021
Една година образование в дигитална среда - споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта. Сборник с доклади ISBN 978-619-221-381-7 https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/issue/view/512, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/article/view/8464/7457, 2021, 39-45. ., ISBN(печатно) 978-619-221-381-7
Статия 2021
Vanguard Scientific Instruments in Management : Електронно списание. [Авангардни научни инструменти в управлението], Sofia : UNWE, 17, 2021, 1, 1-13., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Линк
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Доклад 2017
Foreign Languages and the Contemporary Higher Education: Conference Proceedings VІІІ International Scientific Conference, Варна: Унив. изд. Медицински университет - Варна, 2, 2017, 411 - 416.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Доклад 2014
// Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компететност за професионални цели : Сб. докл. от XII междунар. науч. конф. Варна, 8 - 9 дек. 2014. - Варна : СТЕНО, 2014, с. 197 - 199.
Доклад 2010
Световната криза и икономческото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., Унив. изд. Наука и икономика, Т. 4, 2010, 214 - 222.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Overview of all publications