University of Economics – Varna

Nikolay Stefanov, senior lecturer

 Nikolay Stefanov, senior lecturer

Nikolay Stefanov, senior lecturer

каб. 1-230

+359882164735

n.stefanov@ue-varna.bg

За поправителни изпити дистанционно обучение 27-28 юни 2024:
https://meet.google.com/khi-scbc-ncp

Office hours

Each weekday, -

Office hours for students

Wednesday, Office 1-230: 15:00-16:00

Thursday, Office https://meet.google.com/khi-scbc-ncp: 13:30-14:30

Pending exam dates

20 Mar 2024, Office 1-230: 15:00-17:00

17 Apr 2024, Office 1-230: 15:00-17:00

English
German
Type Year Publication
Статия 2019
BDV Magazin : Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes, Sofia : Vorstand des BDV, 2019, April, 36 - 50.
Статия 2018
BDV-Magazin : Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes, Sofia : Der Vorstand des BDV, 2018, April, 16 - 27.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, http://www.abcdar.com, год. V, брой IX , 2017, 4.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век , год. V, 2017, IX, 15 - 25.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 185 - 200.
Други 2009
Варна: Наука и икономика, 2009, 68 с.
Overview of all publications