University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 225а: 09:15-11:15

Office hours for students

Thursday, Office 225а: 10:00-12:00

Subject Year and Programme
Bulgarian Language Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, СА (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, АБ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, НИИ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ПИМ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ДТБ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ДМПР (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, СМД (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ИБП (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, СО (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, СФ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ССиЗ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МИО (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ИКН (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МУТ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ПА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, АБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, НИИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПИМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ДТБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ДМПР (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИБП (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СМД (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СФ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ССиЗ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МИО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
11:15 13:00 323 Lecture Commercial Correspondence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Wednesday
15:15 17:00 232 Seminar Bulgarian Language 4, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 34, 37
17:15 19:00 232 Seminar Commercial Correspondence 22, 23
Thursday
08:15 10:00 302 Seminar Bulgarian Language 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 39
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Judicial Administration Record Keeping and Legal Style 4 4 1-448 09.05.2023 15:00 - 17:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2023, 14, 10-16., ISSN(онлайн) 2535-0587 / Линк
Статия 2022
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски http://medialinguistics.com/2022/03/28/fake-political-news-in-facebook, 2022, 11, 28 март [Дискретният чар на езиковата власт], 1-10. ., ISSN(печатно) 2535-0587
Доклад 2022
Медийна грамотност: Класически и нови измерения = Media Literacy: Classical and New Dimensions : Международна научна конференция на Факултета по журналистика и масова комуникация, проведена на 28-29.10.2021, ФЖМК, София, СУ Кл. Охридски, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, 337-347., ISBN(печатно) 978-619-7567-12-0 / Линк
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 132.
Статия 2020
Чуждоезиково обучение : двумесечно научно-методическо списание = Foreign Language Teaching, София : Аз Буки, 47, 2020, 6, 622-633., ISSN(печатно) 0205-1834, ISSN(онлайн) 1314-8508
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 90, 2020, 61 - 82.
Доклад 2019
4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019) : Proceedings, May 17-19, 2019, Moscow, Russia, Amsterdam : Atlantis Pres, 2019, 1342 - 1346.
Overview of all publications