University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Velina Yordanova, PhD

Chief Assist. Prof. Velina Yordanova, PhD

Chief Assist. Prof. Velina Yordanova, PhD

420

+359882164565

v.yordanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Friday, Office 420: 10:00-11:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/ysg-qtpc-qze, 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Applied Mathematics Year 1, АБ (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СМД (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, СО (Full-time)
Applied Mathematics Year 1, МИО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 310 Seminar Applied Mathematics 11
13:30 16:00 301 Seminar Applied Mathematics 12
Tuesday
10:15 13:00 310 Seminar Applied Mathematics 4
13:30 16:00 222 Seminar Applied Mathematics 19
Wednesday
10:15 13:00 434 Seminar Applied Mathematics 18
13:30 16:00 433 Seminar Applied Mathematics 13
Thursday
10:15 13:00 222 Seminar Applied Mathematics 5
13:30 16:00 222 Seminar Applied Mathematics 20
Friday
07:30 10:00 222 Seminar Applied Mathematics 29
13:30 16:00 223 Seminar Applied Mathematics 28
Type Year Publication
Статия 2023
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 74-83., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2023
Математика Плюс, София: Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 2023, 3, 67-75., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2023
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 1, 94-103., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 114-117., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед, 30, 2022, 3, 74-78., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 152-156., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 58-65., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 213-227.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Overview of all publications