University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov PhD

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov PhD

Chief Assist. Prof. Yordan Petkov PhD

420

+359882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 420: 11:00-13:00

Wednesday, Office 420: 15:30-17:30

Pending exam dates

22 Mar 2023, Office 420: 16:00-

26 Apr 2023, Office 420: 16:00-

Subject Year and Programme
Quantitative Methods in Management Year 3, МЕНИДЖ. (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МЧР-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МТБ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МТБ-СПН (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Quantitative Methods Year 5, МО-ДНДО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 2-129 Lecture Quantitative Methods in Management 1, 2
Tuesday
09:15 11:00 H-209 Seminar Quantitative Methods 39, 40, 41, 61, 62
Wednesday
11:15 13:00 2-225 Seminar Quantitative Methods in Management 2
13:30 15:00 2-130 Seminar Quantitative Methods in Management 1
Type Year Publication
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед ; Асоциацията за развитие на образованието, 30, 2022, 4, 78-85., ISSN(печатно) 0861-8321 , ISSN(онлайн) 2603-4964
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 46-54., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 72. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-3-1
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 40-47., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 120. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-2-4
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 128. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-4-8
Статия 2022
Математика плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 66-79., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2021
Математика плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 29, 2021, 4, 83-95.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 215-221.
Overview of all publications