University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Radan Miryanov PhD

Assoc. Prof. Radan Miryanov PhD

Assoc. Prof. Radan Miryanov PhD

201

+359 898 773 814

miryanov@ue-varna.bg

https://radanmiryanov.com/

Зам.-ректор по интернационализация

Office hours

Monday, Office 201: 11:00-13:00

Office hours for students

Thursday, Office 201: 11:00-13:00

Pending exam dates

29 Mar 2023, Office 201: 14:00-16:00

19 Apr 2023, Office 201: 14:00-16:00

Subject Year and Programme
Academic Research Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Probability Theory and Mathematical Statistics Year 1, DS (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 15:00 H-203 Seminar Probability Theory and Mathematical Statistics 44
Friday
08:15 10:00 H-212 Lecture Probability Theory and Mathematical Statistics 44
11:15 13:00 323 Lecture Academic Research 1 26
Type Year Publication
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед, 30, 2022, 3, 74-78., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 29-34., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г. , Варна : Наука и икономика , 2021, 341-349., ISSN(печатно) 2603-5073
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Монография 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 71 - 77.
Overview of all publications