University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Tanka Milkova, PhD

Assoc. Prof. Tanka Milkova, PhD

Assoc. Prof. Tanka Milkova, PhD

229-б

tankamilkova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, Office 229-б: 10:00-12:00

Office hours for students

Thursday, Office 420: 10:00-11:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: meet.google.com/njg-yrux-ijy, 07:30-08:30

Subject Year and Programme
Applied Mathematics * Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, СА (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, АБ (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, НИИ (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, ПИМ (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, ДТБ (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, ДМПР (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, СМД (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, ИБП (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, СО (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, СФ (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, ССиЗ (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, МИО (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Applied Mathematics * Year 1, ПА (Full-time)
Quantitative Methods in Logistics Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
13:30 16:00 319 Lecture Quantitative Methods in Logistics 15
Thursday
11:15 13:00 50 Seminar Quantitative Methods in Logistics 15
Type Year Publication
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 188 с. - (Сер. Монографична библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 84)., ISBN(печатно) 978-954-21-1141-2
Доклад 2023
Постсоветское пространство - территория инноваций : Сборник [докладов] 7-ой международной научно-практической конференции, Москва : Московский региональный социально-экономический институт, 2023, 223-232., ISBN(печатно) 978-5-91422-091-1
Монография 2023
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2023, 103. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-5-5
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 145-152., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1
Монография 2023
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2023, 122. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-6-2
Статия 2023
Математика Плюс, София: Архимед, Асоциация за развитие на образованието, 31, 2023, 4, 65-71., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2023
Математика Плюс, София : Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 3, 67-75., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Студия 2023
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 7, 2023, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics7030045 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2023
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 1, 94-103., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 1, 76-83.
Overview of all publications