University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Margarita Lambova, PhD

Assoc. Prof. Margarita Lambova, PhD

Assoc. Prof. Margarita Lambova, PhD

311

lambowa@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 311: 09:00-10:00

Online consultations

Thursday, Online room link: meet.google.com/qwh-zqys-tza, 18:00-19:00

Pending exam dates

27 Mar 2024, Office H-205: 07:30-08:30

24 Apr 2024, Office H-205: 07:30-08:30

Subject Year and Programme
Introduction to Statistics Year 2, АБ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ДТБ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ДМПР (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ИБП (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, СО (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, СФ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
10:15 13:00 128 Lecture Introduction to Statistics 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Thursday
08:15 11:00 323 Lecture Introduction to Statistics 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
13:30 15:00 511 Seminar Introduction to Statistics 20
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Студия 2023
Статистика, София: НСИ, 2023, 1, 58-78., ISSN(печатно) , ISSN(онлайн) 2367-5497 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022 г., Варна: Наука и икономика, 2022, 71-76., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Студия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, 29, 2021, 5, 492-508., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–8575 / DOI 10.53656/str2021-5-5-stat / Web of Science
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 6, 563-584., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-6-1-kri / Web of Science
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 2, 153 - 172., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-2-3-sta / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 4, 2020, 378 - 386., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-81 / Линк
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Студия 2018
Статистика, София : НСИ, 2018, 2, 1 - 31., ISSN(печатно) 2367-5489 / Линк
Студия 2017
Стратегии на образователната и научната политика, 2017, 2, 159 - 174., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751
Overview of all publications