University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Yordan Nedev, PhD

Chief Assist. Prof. Yordan Nedev, PhD

Chief Assist. Prof. Yordan Nedev, PhD

507

+359884 544649

yordan_nedev@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 507: 10:00-11:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/ext-eqhx-mmu, 13:30-14:30

Pending exam dates

20 Mar 2024, Office 507: 11:00-12:00

17 Apr 2024, Office 507: 11:00-12:00

Subject Year and Programme
Marketing Research in Omnichannel Environment * Year 5, ОТБ (Distance learning)
Marketing Research in Omnichannel Environment * Year 5, ОТБ-СНУ (Distance learning)
Marketing Studies Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Pricing Practices and Decisions Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Digital Marketing Research Year 2, ДМПР (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 H-202 Seminar Marketing Studies 12
13:30 15:00 50 Seminar Digital Marketing Research 9
Tuesday
09:15 11:00 2-224 Lecture Pricing Practices and Decisions 11, 12
13:30 15:00 50 Seminar Digital Marketing Research 10
Wednesday
15:15 17:00 50 Seminar Marketing Studies 11
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Omnichannel Trade Business Marketing Research in Omnichannel Environment 5 29 eLearn 17.05.2024 10:00 - 12:00
Omnichannel Trade Business Marketing Research in Omnichannel Environment 5 30 eLearn 17.05.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
"РЕМАРКЕТИНГ НА РЕАЛНОСТТА" Сборник с доклади Международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра „Маркетинг“ при Икономически университет – Варна, България, ИУ - Варна "Наука и икономика", 2023, 544-553., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 554-567., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 182., ISBN(онлайн) 978-619-210-074-2 / Линк
Статия 2022
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Знание и бизнес, 8, 2022, 1, 35-40., ISSN(печатно) 2367-7791, ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път: Сборник с доклади, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Статия 2021
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Знание и бизнес, 7, 2021, 2, 64-72., ISSN(печатно) ISSN 2367-7791, ISSN(онлайн) ISSN 2367-7791 / Линк
Доклад 2011
Научна конференция на младите научни работници : 2011 : Сборник доклади, Варна : Наука и икономика, 2011, 297-307., ISSN(печатно) 1314-4812
Overview of all publications