University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Maria Dinova PhD

Chief Assist. Prof. Maria Dinova PhD

Chief Assist. Prof. Maria Dinova PhD

422

m.georgieva@ue-varna.bg

CV

Subject Year and Programme
Contemporary International Marketing Strategies Year 5, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
Brand Management Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
International Brand Management Year 4, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
International Business Study Trip Year 4, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-224 Lecture International Business Study Trip 31, 32
Tuesday
13:30 16:00 2-132 Seminar International Business Study Trip 1 31
13:30 16:00 2-132 Seminar International Business Study Trip 2 32
Wednesday
07:30 10:00 2-224 Seminar International Brand Management 32
13:30 16:00 2-314 Seminar International Brand Management 31
Thursday
08:15 10:00 H-206 Lecture Contemporary International Marketing Strategies 38
10:15 13:00 433 Lecture Brand Management 12, 13
Friday
09:15 11:00 2-318 Seminar Brand Management 13
11:15 13:00 2-225 Seminar Brand Management 12
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Business - in English International Business Study Trip 4 31 1-127Г 23.05.2023 10:00 - 12:00
International Business - in English International Business Study Trip 4 32 1-127Г 23.05.2023 13:00 - 15:00
Marketing Brand Management 3 12 1-55 05.06.2023 09:00 - 10:00
Marketing Brand Management 3 13 1-58 05.06.2023 09:00 - 10:00
International Business and Management - in English Contemporary International Marketing Strategies 5 38 1-58 21.06.2023 12:00 - 13:00
Type Year Publication
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Студия 2021
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 30, 2021, 4, 23-52., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 6, 169-191., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2021
Маркетинг в действие : Доклади от първа научно-приложна конференция, 11.10.2019, София, НБУ, София : Аскони Издат, 2021, 243-262. ., ISBN(печатно) 978-954-383-138-8
Доклад 2020
Совместное создание ценности в вузе в цифровую эпоху: развитие предметных областей: роли преподавателей и обучающихся» : материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции «Плехановский форум преподавателей», Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, 144 - 150., ISBN(печатно) 978-5-7307-1629-2 : 201.04 / Линк
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210., ISBN(печатно) 978-954-21-1054-5
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 727 - 738., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1038-5 / Линк
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 35 - 44., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.1.35
Студия 2019
Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. [Year-Book. D. A. Tsenov Academy of Economics] , Свищов : Акад. изд. Ценов, 122 [CXXII], 2019, 125 - 153., ISSN(печатно) 0861-8054 / Линк
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Линк
Overview of all publications