University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Vladimir Zhechev, PhD

Assoc. Prof. Vladimir Zhechev, PhD

Assoc. Prof. Vladimir Zhechev, PhD

314В

vladimir.zhechev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Friday, Office 314B: 08:00-10:00

Office hours for students

Monday, Office 314В: 11:15-12:15

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/acw-rjen-gxd, 13:15-14:15

Pending exam dates

14 Mar 2024, Office зала 55: 09:00-10:00

11 Apr 2024, Office зала 55: 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Graduate Seminar Year 4, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Dissertation Seminar Year 6, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
Contemporary International Marketing Strategies Year 5, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
International Brand Management Year 4, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Digital Marketing Research Year 2, ДМПР (Full-time)
Strategic Marketing and Management Year 4, БМ-АЕ (Full-time)
B2B Marketing Year 3, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications * Year 5, РМК (Distance learning)
Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications * Year 5, РМК-СНУ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
08:15 11:00 223 Lecture B2B Marketing 26, 44
13:30 15:00 H-211 Lecture Contemporary International Marketing Strategies 40
16:15 19:00 H-103 Lecture Strategic Marketing and Management 26
Tuesday
07:30 10:00 220 Lecture Graduate Seminar 27
10:15 13:00 127В Lecture International Brand Management 27
Wednesday
13:30 16:00 H-209 Lecture Dissertation Seminar 38
Friday
10:15 13:00 310 Lecture Digital Marketing Research 9, 10
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Business - in English International Brand Management 4 27 1-55 08.05.2024 12:00 - 13:00
Business and Management - in English Strategic Marketing and Management 4 26 1-55 08.05.2024 13:00 - 14:00
Advertising and Media Communications Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications 5 36 тест център онлайн 17.05.2024 09:00 - 10:00
Advertising and Media Communications- ESM Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications 5 37 тест център онлайн 17.05.2024 09:00 - 10:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2024
Business & Management Compass, Varna : Science and Economic Publ. House, 68, 2024, 1, 54-65., ISSN(онлайн) 3033-0106 / Линк
Доклад 2023
Управление в непредсказуема бизнес среда : Научна конференция, ХТМУ - София, 60 г. кат. "Икономика и стопанско развитие", 18 май 2023, София, Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Катедра Икономика и стопанско управление, 2023, 100-107., ISBN(онлайн) 978-954-465-154-1 / Линк
Доклад 2023
Управление в непредсказуема бизнес среда : Научна конференция, ХТМУ - София, 60 г. кат. "Икономика и стопанско развитие", 18 май 2023, София : Химикотехнологичен и металургичен университет - София, 2023, 108-121., ISBN(онлайн) 978-954-465-154-1 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 241-250., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2023
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – УНСС, 1, 2023, -, 161-172., ISBN(онлайн) 978-619-232-725-5 / Линк
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Доклад 2022
The 16th International Days of Statistics and Economics, September 8-10, 2022, Prague : Conference Proceedings, Prague : Prague University of Economics and Business, 2022, 587-597., ISBN(онлайн) 978-80-87990-29-2 / Линк
Доклад 2021
Маркетинг в действие : Доклади от първа научно-приложна конференция, 11.10.2019, София, НБУ, София : Аскони Издат, 2021, 75-85.., ISBN(печатно) 978-954-383-138-8
Доклад 2021
Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : 21st International Joint Conference, 20 - 21 May 2021, Phraga : Proceedings, Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2021, 284-296., ISSN(онлайн) 2453-6113, ISBN(онлайн) 978-80-225-4816-8 / DOI 10.18267/pr.2021.krn.4816.24 / Линк
Доклад 2020
Совместное создание ценности в вузе в цифровую эпоху: развитие предметных областей: роли преподавателей и обучающихся : VIII Плехановский форум преподавателей : Всероссийская конференция, 12 дек. 2019, Москва : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, 172 - 179.
Overview of all publications