University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Svilen Ivanov PhD

Assoc. Prof. Svilen Ivanov PhD

Assoc. Prof. Svilen Ivanov PhD

417

svilen.ivanov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 417: 08:15-10:15

Pending exam dates

09 Mar 2023, Office 417: 09:00-10:00

13 Apr 2023, Office 417: 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Management and Marketing Year 5, МЧР-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МТБ-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МТБ-СПН (Full-time)
Management and Marketing Year 5, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МО-ДНДО (Full-time)
Graduate Seminar Year 4, ДМПР (Full-time)
Event Marketing Year 3, ДМПР (Full-time)
Event Marketing Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Digital Marketing Research Year 2, ДМПР (Full-time)
Social Media Year 3, ДМПР (Full-time)
Management of Corporate Communications Year 3, ДМПР (Full-time)
Photography and Video Production Year 4, ДМПР (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-311 Lecture Social Media 10, 11
13:30 16:00 2-315 Lecture Photography and Video Production 11, 12
Tuesday
15:15 17:00 2-315 Lecture Event Marketing 10, 11, 12, 13
Wednesday
13:30 15:00 2-132 Lecture Management of Corporate Communications 10, 11
16:15 19:00 323 Lecture Digital Marketing Research 9, 10
Thursday
10:15 13:00 220 Lecture Graduate Seminar 1 11, 12
15:15 17:00 H-209 Seminar Management and Marketing 39, 40, 41, 61, 62
Friday
10:15 13:00 2-219 Lecture Graduate Seminar 11, 12
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Digital Media and PR Photography and Video Production 4 11 1-56 16.05.2023 10:00 - 11:00
Digital Media and PR Photography and Video Production 4 12 1-56 16.05.2023 11:00 - 12:00
Digital Media and PR Graduate Seminar 4 11 1-55 23.05.2023 09:00 - 10:00
Digital Media and PR Graduate Seminar 4 12 1-55 23.05.2023 10:00 - 11:00
Digital Media and PR Digital Marketing Research 2 9 1-55 02.06.2023 10:00 - 11:00
Digital Media and PR Digital Marketing Research 2 10 1-58 02.06.2023 10:00 - 11:00
Digital Media and PR Management of Corporate Communications 3 10 1-55 07.06.2023 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Management of Corporate Communications 3 11 1-55 07.06.2023 14:00 - 15:00
Digital Media and PR Social Media 3 10 1-58 21.06.2023 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Social Media 3 11 1-58 21.06.2023 14:00 - 15:00
Type Year Publication
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 271-281., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Линк
Учебник 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 270., ISBN(печатно) 987-954-21-1143-6
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг", при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 524-534., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 179., ISBN(печатно) 987-954-21-1142-9
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Студия 2022
Newmedia21. Медиите на 21 век : Онлайн издание за изследвания, анализи, критика = Newmedia21. The media of the 21 century, София : СУ Св. Климент Охридски, 2022, Март, 17, 1-25. / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1115-3
Доклад 2022
3th International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220., ISSN(печатно) 2706-3801, ISSN(онлайн) 2718-3092 / Линк
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 2, 52-63., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Overview of all publications