University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Svilen Ivanov, PhD

Assoc. Prof. Svilen Ivanov, PhD

Assoc. Prof. Svilen Ivanov, PhD

315-Б

svilen.ivanov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 315-Б: 09:30-10:30

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/dxy-hzge-xpy, 11:00-12:00

Pending exam dates

13 Mar 2024, Office 56: 11:00-12:00

17 Apr 2024, Office 56: 11:00-12:00

Management and Marketing
Event Marketing
Digital Marketing Research
Social Media
Management of Corporate Communications
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Digital Media and PR Digital Marketing Research 2 9 1-51 01.06.2024 09:00 - 11:00
Digital Media and PR Digital Marketing Research 2 10 1-51 01.06.2024 11:00 - 13:00
Digital Media and PR Social Media 3 9 1-55 06.06.2024 08:00 - 09:00
Digital Media and PR Social Media 3 10 1-55 06.06.2024 09:00 - 10:00
Digital Media and PR Management of Corporate Communications 3 9 1-56 13.06.2024 10:00 - 11:00
Digital Media and PR Management of Corporate Communications 3 10 1-55 13.06.2024 11:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебник 2024
Варна: Наука и икономика, 2024, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1172-6
Учебно помагало 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 182., ISBN(онлайн) 978-619-210-074-2 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг", при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 524-534., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия : Сборник с доклади от Кръгла маса, 29.09.2023, Варна : Знание и бизнес, 2023, 5-16., ISBN(онлайн) 978-619-210-069-8 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 271-281., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Студия 2023
Newmedia21. Медиите на 21 век : Онлайн издание за изследвания, анализи, критика = Newmedia21. The Media of the 21 Century, София : СУ Св. Климент Охридски, 2023, Юни, 5, 1-25., ISSN(онлайн) 1314-3794 / Линк
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 271., ISBN(печатно) 987-954-21-1143-6
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Overview of all publications