University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Svilen Ivanov, PhD

Assoc. Prof. Svilen Ivanov, PhD

Assoc. Prof. Svilen Ivanov, PhD

315-Б

svilen.ivanov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 315-Б: 09:30-10:30

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/dxy-hzge-xpy, 11:00-12:00

Pending exam dates

19 Oct 2023, Office 56: 10:00-11:00

16 Nov 2023, Office 56: 10:00-11:00

Subject Year and Programme
Management and Marketing Year 5, МО-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МЧР-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, ПМАВ-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МТБ-ДНДО (Full-time)
Management and Marketing Year 5, МТБ-СПН (Full-time)
Technology of Advertising * Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Interactive Marketing * Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Digital and Social Media * Year 5, РМК (Distance learning)
Digital and Social Media * Year 5, РМК-СНУ (Distance learning)
Event Marketing Year 3, ДМПР (Full-time)
Event Marketing Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Creative Strategies in Branding * Year 5, МБрМ (Distance learning)
Creative Strategies in Branding * Year 5, МБрМ-СНУ (Distance learning)
Creative Strategies in Branding * Year 6, МБрМ-ДНДО (Distance learning)
Digital Marketing Research Year 2, ДМПР (Full-time)
Principles of Digital Media and PR * Year 3, ДМПР (Full-time)
Social Media Year 3, ДМПР (Full-time)
Management of Corporate Communications Year 3, ДМПР (Full-time)
Digital PR: Strategies and Practices * Year 4, ДМПР (Full-time)
Photography and Video Production * Year 4, ДМПР (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-220 Lecture Social Media 9, 10
Tuesday
11:15 13:00 2-219 Lecture Event Marketing 9, 10, 11
Wednesday
13:30 15:00 H-212 Seminar Management and Marketing 41, 42, 43, 44, 45
Thursday
09:15 11:00 433 Lecture Management of Corporate Communications 9, 10
Friday
10:15 13:00 310 Lecture Digital Marketing Research 9, 10
Type Year Publication
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг", при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 524-534., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2023
Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия : Сборник с доклади от Кръгла маса, 29.09.2023, Варна : Знание и бизнес, 2023, 5-16., ISBN(онлайн) 978-619-210-069-8 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 271-281., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 271., ISBN(печатно) 987-954-21-1143-6
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 180., ISBN(печатно) 987-954-21-1142-9
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 182., ISBN(онлайн) 978-619-210-074-2 / Линк
Студия 2023
Newmedia21. Медиите на 21 век : Онлайн издание за изследвания, анализи, критика = Newmedia21. The Media of the 21 Century, София : СУ Св. Климент Охридски, 2023, Юни, 5, 1-25., ISSN(онлайн) 1314-3794 / Линк
Overview of all publications