University of Economics – Varna

Prof. Evgeni Stanimirov PhD

Prof. Evgeni Stanimirov PhD

Prof. Evgeni Stanimirov PhD

206

stanimirov@ue-varna.bg

Ректор

Office hours

Monday, Office 206: 13:00-15:00

Office hours for students

Tuesday, Office https://meet.google.com/dda-yxoc-ror: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
Marketing Management Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Management Year 5, УПМ-СНУ ()
Marketing Management Year 5, РМК-СНУ ()
Marketing Management Year 5, МБрМ-СНУ ()
Marketing Management Year 6, РМК-ДНДО ()
Marketing Year 2, ДМПР (Full-time)
Marketing Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Master Degree Seminar Year 5, РМК-СНУ ()
Master Degree Seminar Year 5, УПМ ()
Master Degree Seminar Year 5, УПМ-СНУ ()
Master Degree Seminar Year 5, МБрМ-СНУ ()
Master Degree Seminar Year 5, РМК ()
Master Degree Seminar Year 6, РМК-ДНДО ()
Customer Relations Management Year 5, УПМ ()
Customer Relations Management Year 5, УПМ-СНУ ()
Ethical Principles and Rules in Advertising Year 6, РМК-ДНДО ()
Brand Communications Year 5, МБрМ-СНУ ()
Contemporary International Marketing Strategies Year 5, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
Brand Management Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Creative Strategies in Branding Year 5, МБрМ-СНУ ()
Branding Year 3, ДМПР (Full-time)
Relationship Marketing Year 5, МБрМ-СНУ ()
Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications Year 5, РМК ()
Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications Year 5, РМК-СНУ ()
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 16:00 301 Lecture Brand Management 28, 29, 30
2021-02-24 (Wednesday)
15:15 16:00 H-206 Lecture Contemporary International Marketing Strategies 50
2021-02-20 (Saturday)
14:15 15:00 116 Lecture Ethical Principles and Rules in Advertising 56
2021-02-23 (Tuesday)
16:15 19:00 H-208 Lecture Marketing Management 16, 18, 19
2021-02-24 (Wednesday)
16:15 19:00 222 Lecture Marketing Management 16, 18, 19
2021-02-26 (Friday)
15:15 19:00 H-206 Lecture Marketing Management 16, 18, 19
2021-02-27 (Saturday)
09:15 13:00 116 Lecture Marketing Management 16, 18, 19
2021-03-02 (Tuesday)
16:15 19:00 312 Lecture Marketing Management 16, 18, 19
2021-03-06 (Saturday)
09:15 13:00 116 Lecture Marketing Management 16, 18, 19
2021-03-08 (Monday)
16:15 19:00 H-101 Lecture Marketing Management 16, 18, 19
2021-03-10 (Wednesday)
16:15 19:00 312 Lecture Marketing Management 16, 18, 19
2021-03-12 (Friday)
16:15 19:00 305 Lecture Marketing Management 16, 18, 19
2021-03-13 (Saturday)
13:30 18:00 116 Lecture Creative Strategies in Branding 19
2021-04-03 (Saturday)
08:15 13:00 116 Lecture Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications 17, 18
2021-04-04 (Sunday)
08:15 13:00 116 Lecture Legal and Ethical Principles in Advertising and Media Communications 17, 18
Type Year Publication
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126. ISBN 978-954-712-794-4.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 355.
Статия 2018
Global Journal of Business, Economics and Management : Current Issues, Kyrenia, Cyprus : SciencePark Research, Organization and Counseling, 8, 2018, 1, 20 - 29.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Студия 2017
Икономически изследвания, Българска академия на науките, 2017, 2.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Overview of all publications