University of Economics – Varna

Prof. Evgeni Stanimirov, PhD

Prof. Evgeni Stanimirov, PhD

Prof. Evgeni Stanimirov, PhD

206

stanimirov@ue-varna.bg

Ректор

Office hours

Monday, 13:00-15:00

Office hours for students

Wednesday, 10:00-11:00

Online consultations

Thursday, Online room link: meet.google.com/icr-fnon-zac, 08:00-09:00

Subject Year and Programme
Marketing Management Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Year 2, АБ (Full-time)
Marketing Year 2, ДМПР (Full-time)
Marketing Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Marketing Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Marketing Year 2, ИБП (Full-time)
Marketing Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Master Degree Seminar * Year 5, УПМ (Distance learning)
Master Degree Seminar * Year 5, УПМ-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar * Year 5, РМК (Distance learning)
Master Degree Seminar * Year 5, РМК-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar * Year 5, МБрМ (Distance learning)
Master Degree Seminar * Year 5, МБрМ-СНУ (Distance learning)
Master Degree Seminar * Year 6, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Master Degree Seminar * Year 6, МБрМ-ДНДО (Distance learning)
Customer Relations Management * Year 5, БК-СНУ (Distance learning)
Customer Relations Management * Year 5, УПМ (Distance learning)
Customer Relations Management * Year 5, УПМ-СНУ (Distance learning)
Customer Relations Management * Year 6, БК-ДНДО (Distance learning)
Customer Relations Management * Year 6, УПМ-ДНДО (Distance learning)
Customer Relations Management * Year 6, БК-СПН (Distance learning)
Brand Communications * Year 5, МБрМ (Distance learning)
Brand Communications * Year 5, МБрМ-СНУ (Distance learning)
Brand Communications * Year 6, МБрМ-ДНДО (Distance learning)
Branding Year 3, ДМПР (Full-time)
Relationship Marketing * Year 5, МБрМ (Distance learning)
Relationship Marketing * Year 5, МБрМ-СНУ (Distance learning)
Relationship Marketing * Year 6, МБрМ-ДНДО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 18:00 220 Lecture Branding 9, 10
Tuesday
08:15 11:00 323 Lecture Marketing 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
11:15 13:00 220 Lecture Marketing Management 12, 13
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Marketing Marketing Management 4 12 1-55 09.01.2024 09:00 - 10:00
Marketing Marketing Management 4 13 1-55 09.01.2024 10:00 - 11:00
Digital Media and PR Marketing 2 9 1-55 10.01.2024 09:00 - 10:00
Digital Media and PR Marketing 2 10 1-55 10.01.2024 10:00 - 11:00
Economics and Trade Marketing 2 13 1-56 12.01.2024 14:00 - 15:00
Industrial Business and Entrepreneurship Marketing 2 14 1-56 12.01.2024 13:00 - 14:00
Marketing And Brand Management Brand Communications 5 38 тест център онлайн 13.01.2024 10:00 - 12:00
Marketing and Brand Management Brand Communications 5 39 тест център онлайн 13.01.2024 10:00 - 12:00
Marketing And Brand Management Brand Communications 6 57 тест център онлайн 13.01.2024 11:00 - 13:00
Marketing Marketing 2 11 1-55 18.01.2024 09:00 - 10:00
Marketing Marketing 2 12 1-55 18.01.2024 10:00 - 11:00
Digital Media and PR Branding 3 9 1-56 22.01.2024 10:00 - 11:00
Digital Media and PR Branding 3 10 1-56 22.01.2024 11:00 - 12:00
Business Consulting- ESM Customer Relations Management 5 33 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Sales Management and Merchandising Customer Relations Management 5 34 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Sales Management and Merchandising- ESM Customer Relations Management 5 35 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Business Consulting-OSOA Customer Relations Management 6 54 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Sales Management and Merchandising-OSOA Customer Relations Management 6 55 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Business Consulting-SPF Customer Relations Management 6 63 тест център онлайн 26.01.2024 12:00 - 14:00
Marketing And Brand Management Relationship Marketing 5 38 тест център онлайн 26.01.2024 14:00 - 16:00
Marketing and Brand Management Relationship Marketing 5 39 тест център онлайн 26.01.2024 14:00 - 16:00
Marketing And Brand Management Relationship Marketing 6 57 тест център онлайн 26.01.2024 14:00 - 16:00
Agricultural Business Marketing 2 4 1-55 30.01.2024 12:00 - 13:00
Logistics Marketing 2 15 1-55 30.01.2024 11:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Други 2023
София : Изток-Запад, 2023, 359., ISBN(печатно) 978-619-0111-93-1, ISBN(онлайн) 978-619-0111-93-1
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Други 2022
София : Изток-Запад, 2022, 223., ISBN(печатно) 978-619-01-1002-6, ISBN(онлайн) 978-619-01-1002-6
Студия 2021
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 30, 2021, 4, 23-52., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г. , Варна : Наука и икономика, 2021, 13-24., ISSN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126.., ISBN(онлайн) 978-954-712-794-4
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Линк
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от науч.-практ. конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предпричество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 58 - 65.
Overview of all publications