University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Ivo Kostov, PhD

Assoc. Prof. Ivo Kostov, PhD

Assoc. Prof. Ivo Kostov, PhD

311

i.kostov@ue-varna.bg

https://ivokostov.com

Office hours for students

Friday, Office 311: 09:00-10:00

Online consultations

Monday, Online room link: https://meet.google.com/hqk-yadg-mdo, 09:00-10:00

Pending exam dates

27 Mar 2024, Office 2-128: 09:00-10:00

10 Apr 2024, Office 2-128: 09:00-10:00

Real Estate Management
Business Valuation
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Real Estate and Investments Business Valuation 4 48 eLearn 07.05.2024 10:00 - 12:00
Business Economics Business Valuation 4 6 1-122 17.05.2024 13:00 - 15:00
Real Estate and Investments Business Valuation 4 7 1-122 17.05.2024 13:00 - 15:00
Entrepreneurship and Investment Management Business Valuation 4 8 1-122 17.05.2024 13:00 - 15:00
Project Management Asset Valuation 5 15 1-223 18.05.2024 11:00 - 13:00
Project Management Asset Valuation 6 45 1-223 18.05.2024 11:00 - 13:00
Real Estate and Investments Real Estate Management 3 6 1-312 06.06.2024 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
27.06.2024 11:00 - 13:00 1-302
28.06.2024 11:00 - 13:00 1-302
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 302 с. - (Сер. Монографична библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 85)., ISSN(печатно) 978-954-21-1144-3 / Линк
Монография 2022
Tendencje rozwoju wspolczesnego rynku nieruchomosci mieszkaniowych [Development Priorities of the Modern Residential Real Estate Market], Poznan : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2022, 148-161., ISBN(печатно) 978-83-8211-123-1, ISBN(онлайн) 978-83-8211-124-8 / DOI https://doi.org/10.18559/978-83-8211-124-8/9
Статия 2022
GIS Odyssey Journal, Sosnowiec, Poland : Silgis, 2, 2022, 1, 153-173., ISSN(онлайн) 2720-2682 / DOI 10.57599/gisoj.2022.2.1.153 / Линк
Доклад 2022
Актуални теми в оценителската практика : Сборник доклади от Осма национална конференция на независимите оценители в България, София : Камара на независимите оценители в България, 2022, 216-223 ; 292-298., ISSN(онлайн) 2815-262X
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 31-37., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 13-24., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2021
38th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 23-24 November 2021, Seville, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2021, 38, 9394-9406., ISSN(печатно) 2767-9640, ISBN(печатно) 978-0-9998551-7-1 / Линк
Статия 2021
Geomatics and Environmental Engineering, Krakow, Poland : AGH University of Science and Technology Press, 15, 2021, 3, 99-113., ISSN(печатно) 18981135 / DOI 10.7494/geom.2021.15.3.99 / Scopus
Статия 2021
37th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2021, 37, p. 6435 - 6444.., ISSN(печатно) 2767-9640, ISBN(печатно) 978-0-9998551-6-4 / Линк
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, с. 69 - 75.1
Overview of all publications