University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Todor Raychev, PhD

Assoc. Prof. Todor Raychev, PhD

Assoc. Prof. Todor Raychev, PhD

227

+359882164592

t_raychev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Thursday, Office 227: 14:00-16:00

Office hours for students

Friday, Office 227: 12:00-13:00

Online consultations

Monday, Online room link: https://meet.google.com/gsi-dcyc-kce, 17:00-18:00

Pending exam dates

15 Mar 2024, Office 227: 11:15-12:15

15 Mar 2024, Office онлайн изпит за дистанционно обучение: https://meet.google.com/gsi-dcyc-kce: 12:30-13:30

12 Apr 2024, Office 227: 11:15-12:15

12 Apr 2024, Office онлайн изпит за дистанционно обучение: https://meet.google.com/gsi-dcyc-kce: 12:30-13:30

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Master Degree Seminar * Year 5, СПНС
Master Degree Seminar * Year 5, СПНС-СНУ
Master Degree Seminar * Year 6, СПНС-ДНДО
Innovation Management Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Innovation Management Year 4, ПИМ (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, СА (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, АБ (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, НИИ (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, ПИМ (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, ДМПР (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, ИБП (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, СМД (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, СО (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, СФ (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, ССиЗ (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, МИО (Full-time)
Innovation and Patents Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Innovation and Patents * Year 2, СО (Distance learning)
Innovation and Patents * Year 2, ФИНАНСИ (Distance learning)
Innovation and Patents * Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Innovation and Patents * Year 2, НИИ (Distance learning)
Innovation and Patents * Year 2, ИБП (Distance learning)
Academic Research Year 1, НИИ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 2-220 Lecture Specialized Seminar 6
Tuesday
13:30 16:00 2-313 Lecture Innovation Management 8
Wednesday
11:15 13:00 232 Lecture Academic Research 1 6
16:15 19:00 2-217 Seminar Specialized Seminar 6
Thursday
11:15 13:00 316 Lecture Innovation and Patents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Friday
09:15 11:00 223 Lecture Innovation Management 5
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Business Economics Specialized Seminar 4 6 1-305 30.04.2024 13:00 - 15:00
Entrepreneurship and Investment Management Innovation Management 4 8 1-305 21.05.2024 11:00 - 13:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Недвижими имоти & бизнес, София: Авангард Прима - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 49-54., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/monogr/2021.12_Todor_Raychev.pdf, 2021, 150 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 15). .
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232., ISBN(печатно) 978-954-21-0971-6
Overview of all publications