University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova PhD

424

+359882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 424: 13:30-15:00

Wednesday, Office 424: 10:30-13:00

Pending exam dates

29 Mar 2023, Office 424 : 11:00-13:00

19 Apr 2023, Office 424 : 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Small Business Management Year 4, ИК.И Т. (Full-time)
Human Resources Management in Agribusiness Year 3, АБ (Full-time)
Marketing Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Marketing Year 2, СА (Full-time)
Marketing Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Entrepreneurial Marketing Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 17:00 H-101 Seminar Marketing 3
17:15 19:00 H-101 Seminar Marketing 2
Tuesday
11:15 13:00 2-228 Lecture Human Resources Management in Agribusiness 5
13:30 16:00 2-312 Seminar Entrepreneurial Marketing 1 13
13:30 16:00 2-312 Seminar Entrepreneurial Marketing 2 15
Wednesday
13:30 15:00 316 Seminar Marketing 5
16:15 19:00 304 Seminar Entrepreneurial Marketing 1 14
Thursday
09:15 11:00 223 Seminar Marketing 1
11:15 13:00 127Г Seminar Human Resources Management in Agribusiness 5
Friday
07:30 10:00 2-313 Seminar Small Business Management 16
13:30 16:00 2-132 Seminar Small Business Management 17
Type Year Publication
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 90-97.
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 116-125.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 93-103.
Статия 2021
Човешки ресурси и Технологии = HR and Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 2, 55-75.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Наука и икономика, 65, 2021, 4, 372-384.
Overview of all publications