University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova PhD

424

0882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 424: 13:30-15:30

Thursday, Office 424: 11:30-13:30

Pending exam dates

24 Nov 2020, Office 424 https://meet.google.com/jat-vrvz-bsq: 13:30-14:30

10 Dec 2020, Office 424 https://meet.google.com/jat-vrvz-bsq: 11:30-12:30

Subject Year and Programme
Small Business Management Year 4, БИЗН.ИК (Full-time)
Personnel Consulting Year 5, БК-СНУ (Distance learning)
Human Resources Management in Agribusiness Year 3, АБ (Full-time)
Quality Management in Agribusiness Year 5, АБ (Full-time)
Quality Management in Agribusiness Year 5, АБ-СНУ (Full-time)
Quality Management in Agribusiness Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Marketing Research in Agribusiness Year 5, АБ-СНУ (Full-time)
Marketing Research in Agribusiness Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Academic Research Year 1, АБ (Full-time)
Marketing Year 2, СО (Full-time)
Marketing Year 2, СФ (Full-time)
Marketing Year 2, СМД (Full-time)
Marketing of Organizational Markets Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Entrepreneurial Marketing Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Academic Research Year 1, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 2-132 Seminar Marketing 22
13:30 15:00 2-224 Seminar Marketing 23
15:15 17:00 2-129 Seminar Marketing 21
Tuesday
09:15 11:00 304 Seminar Marketing 20
11:15 13:00 447 Seminar Human Resources Management in Agribusiness 18
Wednesday
11:15 13:00 222 Seminar Marketing 26
13:30 15:00 305 Seminar Marketing 24
15:15 17:00 310 Seminar Marketing 25
Thursday
08:15 11:00 2-225 Seminar Entrepreneurial Marketing 1 33
09:15 11:00 2-228 Seminar Academic Research 2 4
11:15 13:00 2-319 Lecture Human Resources Management in Agribusiness 18
Friday
09:15 11:00 H-103 Seminar Academic Research 2 5
11:15 13:00 434 Seminar Marketing of Organizational Markets 28, 29, 30
13:30 16:00 232 Seminar Entrepreneurial Marketing 2 34, 35
2021-02-23 (Tuesday)
13:30 15:00 Н-107 Seminar Quality Management in Agribusiness 12, 42, 74
2021-02-09 (Tuesday)
09:15 13:00 Е–Н209 Lecture Personnel Consulting 41
2021-02-11 (Thursday)
08:15 10:00 Е-Н104 Lecture Personnel Consulting 41
2021-02-12 (Friday)
15:15 18:00 Е-Н210 Seminar Personnel Consulting 41
2021-02-13 (Saturday)
13:30 16:00 Е–Н209 Seminar Personnel Consulting 41
Type Year Publication
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 293.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 360 - 373.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, организирана от Икономически университет - Варна 25 окт. 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 95 - 107.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник доклади с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 162 - 171.
Статия 2018
Oxford Economic Papers, Oxford : Oxford University Press, 70, 2018, 4 (2), October, 1416 - 1425.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС, 2018, с. 227 - 231.
Статия 2018
International Academic Conferences: Proceedings of IAC 2018 in Vienna Management, Economics and Marketing (IAC-MEM 2018), Prague: Czech Technical University, 2018, July, 350 - 355.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development : 5th International Conference : ISSD 2018, Targu-Jiu, Gorj, Romania : Academica Brâncuşi Publishing House, 2018, 41 - 44.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 213 - 221.
Overview of all publications