University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova, PhD

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova, PhD

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova, PhD

113, 424

+359882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 113: 13:30-14:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/jat-vrvz-bsq, 15:00-16:00

Pending exam dates

18 Mar 2024, Office 113: 13:30-15:30

15 Apr 2024, Office 113: 13:30-15:30

Subject Year and Programme
Human Resource Management Year 3, ПИМ (Full-time)
Human Resources Management in Agribusiness Year 3, АБ (Full-time)
Innovations in Agribusiness Year 4, АБ (Full-time)
Marketing Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Marketing Year 2, СМД (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 127В Lecture Human Resources Management in Agribusiness 4
16:15 18:00 H-209 Seminar Human Resource Management 7
Tuesday
07:30 10:00 H-212 Seminar Innovations in Agribusiness 5
13:30 15:00 H-101 Seminar Marketing 2
Wednesday
09:15 11:00 2-318 Seminar Human Resources Management in Agribusiness 4
13:30 15:00 223 Seminar Marketing 1
Friday
09:15 11:00 2-228 Seminar Marketing 17
11:15 13:00 2-228 Seminar Marketing 16
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Business Consulting- ESM Personnel Consulting 5 33 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Business Consulting-OSOA Personnel Consulting 6 54 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Business Consulting-SPF Personnel Consulting 6 63 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Agricultural Business Human Resources Management in Agribusiness 3 4 1-56 10.06.2024 11:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
28.05.2024 15:00 - 17:00 тест център онлайн
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 476-491., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 25-44., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2023
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от национална [научна] конференция, 11 май 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 111-122., ISSN(печатно) 2738-8794, ISSN(онлайн) 2738-8794 / Линк
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 93-103., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 116-125.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Наука и икономика, 65, 2021, 4, 372-384.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Overview of all publications