University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Pavlina Ivanova PhD

424

+359882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 424: 15:00-17:00

Friday, Office 424: 11:00-13:00

Pending exam dates

25 Oct 2023, Office 424 : 15:00-17:00

29 Nov 2023, Office 424 : 15:00-17:00

Subject Year and Programme
Prices and Pricing Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Human Resource Management Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Career Development Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Career Development Year 2, НИИ (Full-time)
Career Development Year 2, ДМПР (Full-time)
Career Development Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Career Development Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Career Development Year 2, СМД (Full-time)
Agrarian Marketing Year 4, АБ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 2-319 Seminar Prices and Pricing 5
13:30 16:00 2-319 Lecture Agrarian Marketing 5
Wednesday
13:30 15:00 312 Seminar Career Development 9, 10, 12, 13
Thursday
08:15 10:00 H-103 Seminar Career Development 5, 6, 16, 17
11:15 13:00 2-127 Seminar Human Resource Management 15
Friday
08:15 10:00 2-228 Seminar Agrarian Marketing 5
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Business Consulting- ESM Personnel Consulting 5 31 1-55 12.05.2023 15:00 - 16:00
Business Consulting-OSOA Personnel Consulting 6 58 1-55 12.05.2023 15:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy: Proceedings of Scientific Papers, Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 476-491., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 93-103., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Наука и икономика, 65, 2021, 4, 372-384.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 93-103.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Статия 2021
Човешки ресурси и Технологии = HR and Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 2, 55-75.
Overview of all publications