University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Tanya Georgieva PhD

Assoc. Prof. Tanya Georgieva PhD
Office hours for students

Monday, Office 519: 11:15-13:15

Pending exam dates

26 Oct 2020, Office 519: 11:15-13:15

16 Nov 2020, Office 519: 11:15-13:15

14 Dec 2020, Office 519: 11:15-13:15

Subject Year and Programme
Environmental Economics Year 2, БИС (Full-time)
Environmental Economics Year 2, АБ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, СМД (Full-time)
Environmental Economics Year 2, СФ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ДМПР (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ИБП (Full-time)
Environmental Economics Year 2, З.И ОС. (Full-time)
Environmental Economics Year 2, СО (Full-time)
Environmental Economics Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Business Diagnostics Year 5, БК-СНУ (Distance learning)
Management of Change Year 5, БК-СНУ (Distance learning)
Diagnostics in Agribusiness Year 4, АБ (Full-time)
Business Consulting Year 3, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Innovations in Agribusiness Year 4, АБ (Full-time)
Social Capital and Social Networks in Agribusiness Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Social Capital and Social Policy in Agribusiness Year 5, АБ-СНУ (Full-time)
Social Capital and Social Policy in Agribusiness Year 5, АБ (Full-time)
Pricing Practices and Decisions Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 2-314 Seminar Business Consulting 42, 43
13:30 16:00 2-219 Lecture Pricing Practices and Decisions 28, 29, 30
16:15 19:00 2-317 Lecture Innovations in Agribusiness 32
Tuesday
10:15 13:00 2-224 Lecture Diagnostics in Agribusiness 32
13:30 16:00 2-224 Seminar Innovations in Agribusiness 32
Wednesday
09:15 11:00 232 Seminar Pricing Practices and Decisions 29
11:15 13:00 523 Seminar Pricing Practices and Decisions 28
13:30 15:00 232 Seminar Environmental Economics 11, 12, 13, 14, 15
Thursday
09:15 11:00 523 Seminar Environmental Economics 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
11:15 13:00 H-101 Seminar Environmental Economics 10, 16, 17, 18, 19
15:15 17:00 302 Seminar Environmental Economics 5, 27, 28, 29, 30
Friday
07:30 10:00 2-316 Lecture Diagnostics in Agribusiness 1 32
10:15 13:00 2-316 Seminar Diagnostics in Agribusiness 32
2021-02-24 (Wednesday)
15:15 16:00 H-208 Lecture Social Capital and Social Networks in Agribusiness 74
16:15 17:00 H-208 Seminar Social Capital and Social Networks in Agribusiness 74
2021-02-25 (Thursday)
17:15 18:00 H-207 Lecture Social Capital and Social Policy in Agribusiness 12, 42
18:15 19:00 H-207 Seminar Social Capital and Social Policy in Agribusiness 12, 42
2021-02-08 (Monday)
09:15 13:00 Е-304 Lecture Business Diagnostics 41
2021-02-09 (Tuesday)
13:30 17:00 Е-Н104 Lecture Management of Change 41
2021-02-10 (Wednesday)
13:30 15:00 Е-305 Lecture Business Diagnostics 41
15:15 18:00 Е-305 Seminar Business Diagnostics 41
2021-02-12 (Friday)
11:15 13:00 Е-303 Lecture Management of Change 41
13:30 15:00 Е-304 Seminar Management of Change 41
2021-02-13 (Saturday)
10:15 13:00 Е–Н208 Seminar Business Diagnostics 41
2021-02-14 (Sunday)
13:30 17:00 Е–Н208 Seminar Management of Change 41
Type Year Publication
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 274.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times: Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 14, 211 - 217.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2018 : 4th International Scientific-business Conference, December 13, 2018 (4; 2018; Beograd): Conference Proceedings, Belgrade : Association of Economists and Manager of the Balkans, 2019, 612 - 618.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times : Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2019, 14, 81 - 89.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 465 - 470.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика" в сътрудничество с кат. "Правни науки" при ИУ - Варна, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 59 - 72.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 304 с..
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2, 2018, 7, 258 - 266.
Доклад 2018
The International Sustainable Tourism and Environment Protection Conference, 22 - 23 November 2018, Edirne, Turkey : Proceeding Book, Edirne, Turkey : Trakya University Publications, 2018, 246 - 250.
Overview of all publications