University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Maria Stanimirova PhD

Assoc. Prof. Maria Stanimirova PhD

Assoc. Prof. Maria Stanimirova PhD

112

+359882164690

maria_stanimirova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 112: 08:00-10:00

Office hours for students

Friday, Office 112: 08:00-10:00

Pending exam dates

27 Mar 2023, Office 112: 09:00-10:00

24 Apr 2023, Office 112: 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Business Consulting Year 3, БМ-АЕ (Full-time)
Business Consulting Year 3, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Land Management in Agribusiness Year 3, АБ (Full-time)
Marketing Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Marketing Year 2, СА (Full-time)
Marketing Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Marketing Year 2, НИИ (Full-time)
Marketing Year 2, ПИМ (Full-time)
Marketing Year 2, СМД (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 H-207 Lecture Land Management in Agribusiness 5
Tuesday
13:30 16:00 128 Lecture Marketing 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
Wednesday
13:30 15:00 2-220 Lecture Business Consulting 26, 27
Thursday
10:15 12:00 2-225 Seminar Business Consulting 27
Friday
15:15 17:00 2-225 Seminar Business Consulting 26
Type Year Publication
Статия 2023
Икономика и управление на селското стопанство = Bulgarian Journal of Agricultural Economics and Management, Институт по аграрна икономика. СА, 67, 2023, 4, 35-44., ISSN(печатно) 0205-3845, ISSN(онлайн) 2534-9872 / Линк
Доклад 2022
Актуални теми в оценителската практика : Сборник доклади от Осмата национална конференция на независимите оценители в България, проведена на 21.05.2022 г., гр. Пловдив, София : Камара на независимите оценители в България, 2022, 130-136 ; 137-161 - презентация ; 162-168., ISSN(онлайн) 2815-262X / Линк
Доклад 2022
24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business, 24-25 February 2022, Holiday Inn Vienna City, Vienna, Austria : Conference Proceedings : Online, Vienna : BC GRUP AS, 2022, 5-15., ISBN(онлайн) 978-605-70583-6-2 / DOI 10.19275/RSEPCONFERENCES153 / Линк
Доклад 2021
Иноватовно развитие на аграрния бизнес и селските райони : Национална научна конференция с международно участие, 22 април 2021, Изд. комплекс УНСС, 2021, 52-57.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 10-18.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Доклад 2021
Актуални теми в оценителската практика : Седма национална конференция на независимите оценители, 27 ноември 2021 г. : Онлайн, София : Камара на независимите оценители в България, 2021, 82-87.., ISSN(онлайн) 2815-262X
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации, растеж, Варна : Наука и икономика, 2021, 23-48.
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Монография 2020
София : Институт по аграрна икономика. СА, 2020, 126.
Overview of all publications