University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev PhD

113, 423

0882164607

0899825519

dkirechev@ue-varna.bg

CV

Заместник-ръководител катедра "Аграрна икономика"
Заместник-директор на Център за магистърско обучение

Office hours

Tuesday, Office 113: 10:30-12:30

Office hours for students

Tuesday, Office 113: 10:30-12:30

Thursday, Office 113: 10:30-12:30

Pending exam dates

24 Nov 2020, Office 113: 11:00-12:00

10 Dec 2020, Office 113: 11:00-12:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, АБ (Full-time)
Agrarian Marketing Year 4, АБ (Full-time)
Technology in Plant-growing and Stock-breeding Year 5, АБ-СНУ (Full-time)
Technology in Plant-growing and Stock-breeding Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Finance and Investment of Agribusiness Year 3, АБ (Full-time)
Organization and Technology in Plant-Growing Year 3, АБ (Full-time)
Organization and Technology in Stock-Breeding Year 3, АБ (Full-time)
Land Management in Agribusiness Year 3, АБ (Full-time)
Investment Management in Agribusiness Year 5, АБ-СНУ (Full-time)
Investment Management in Agribusiness Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Pricing Practices and Decisions Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 H-101 Lecture Land Management in Agribusiness 18
13:30 15:00 H-101 Seminar Finance and Investment of Agribusiness 18
Wednesday
15:15 17:00 2-217 Seminar Land Management in Agribusiness 18
Thursday
08:15 11:00 2-319 Lecture Finance and Investment of Agribusiness 18
Friday
09:15 11:00 305 Seminar Pricing Practices and Decisions 30
2021-02-23 (Tuesday)
11:15 12:00 434 Lecture Technology in Plant-growing and Stock-breeding 12
12:15 13:00 434 Seminar Technology in Plant-growing and Stock-breeding 12
Type Year Publication
Доклад 2020
Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : 13th International Scientific Conference WoodEMA2020 and 31st International Scientfic Conference ICWST 2020 : Proceedings of Scientific Papers, September 28th-30th 2020, Vinkovci, Croatia, Zagreb, Croatia : WoodEMA, 2020, 183 - 190.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 177 - 186.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 274.
Доклад 2019
Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications : Proceedings of Scientic Papers : 12th Woodema Annual International Scientific Conference, Sept., 11 - 13, Varna, BG, Sofia : Union of Scientists of Bulgaria, 2019, 231 - 238.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 365 - 379.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 185 - 197.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 212 - 228.
Статия 2019
3rd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2019 : How to Cope With Disrupted Times : Selected Papers, 28 March 2019, Ljubljana, Slovenia, Belgrade : Association of Economists and Manager of the Balkans, 2019, 14, 201 - 210.
Доклад 2019
Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations : LIMEN 2018 : 4th International Scientific-business Conference (4; 2018; Beograd) : Conference Proceedings, Belgrade : Association of Economists and Manager of the Balkans, 2019, 597 - 602. - (Belgrade : All in One Print Center).
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2019, 169 - 183.
Overview of all publications