University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Radmil Nikolov PhD

Chief Assist. Prof. Radmil Nikolov PhD

Chief Assist. Prof. Radmil Nikolov PhD

423

0882164606

radmil.nikolov@ue-varna.bg

CV

Връзка за онлайн консултации:
https://meet.google.com/paz-nmge-yec

Office hours for students

Monday, Office 423: 11:00-13:00

Tuesday, Office 423: 11:00-13:00

Pending exam dates

03 Nov 2020, Office 423: 11:00-12:00

14 Dec 2020, Office 423: 11:00-12:00

Subject Year and Programme
Management Year 1, МИО (Full-time)
Management Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Management Year 1, СМД (Full-time)
Environmental Economics Year 2, МИО (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ПИМ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, СА (Full-time)
Environmental Economics Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Environmental Economics Year 2, НИИ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ПА (Full-time)
Environmental Economics Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Organization and Technology in Plant-Growing Year 3, АБ (Full-time)
Principles of Agriculture and Mechanization Year 2, АБ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
17:15 19:00 310 Seminar Environmental Economics 1, 2, 3, 4
Tuesday
10:15 13:00 305 Lecture Principles of Agriculture and Mechanization 5
15:15 17:00 303 Seminar Management 18
Wednesday
13:30 15:00 523 Seminar Environmental Economics 6, 7, 8, 9
15:15 17:00 303 Seminar Management 32
Thursday
09:15 11:00 302 Seminar Environmental Economics 37, 38, 39
11:15 13:00 523 Seminar Environmental Economics 35, 36, 40
13:30 15:00 H-104 Seminar Principles of Agriculture and Mechanization 5
Friday
09:15 11:00 2-129 Seminar Management 33
11:15 13:00 2-130 Seminar Management 34
13:30 15:00 2-317 Seminar Management 30
Type Year Publication
Монография 2020
Варна : ИК Геа - Принт, 2020, 302 с. ISBN 978-619-184-034-2.
Статия 2020
Journal of Balkan Ecology, Sofia : ScieSet-Eco Publisher, 23, 2020, 1, 55 - 61. ISSN 1311-0527.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 1, 157 - 165.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, с. 15 - 40.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 351 - 362.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 126 - 139.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените, 2017, 1, 104 - 110.
Статия 2016
Сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия “Икономически науки”, Варна, 2016, 1, 85-90.
Статия 2016
Бизнес посоки, Год. XII, 2016, № 2, с. 80 - 89.
Доклад 2015
Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие ,,Агробизнесът и селските райони – настояще и бъдещо развитие”, Варна: Геа-Принт, 2015, 415-424.
Overview of all publications