University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Teodorina Turlakova PhD

Assoc. Prof. Teodorina Turlakova PhD

Assoc. Prof. Teodorina Turlakova PhD

442

0882165160

tturlakova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 442: 10:15-11:15

Monday, Office 442: 13:00-14:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, АБ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, З.И ОС. (Full-time)
Environmental Economics Year 2, СФ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, БИС (Full-time)
Environmental Economics Year 2, АБ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ПИМ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, СА (Full-time)
Environmental Economics Year 2, СМД (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ИБП (Full-time)
Environmental Economics Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Environmental Economics Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Environmental Economics Year 2, СО (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ДМПР (Full-time)
Environmental Economics Year 2, МИО (Full-time)
Environmental Economics Year 2, НИИ (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Environmental Economics Year 2, ПА (Full-time)
Agrarian Policy Year 5, АБ-СНУ (Full-time)
Agrarian Policy Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Principles of Agribusiness Year 3, АБ (Full-time)
Principles of Agribusiness Year 5, АБ-СНУ (Full-time)
Principles of Agribusiness Year 6, АБ-ДНДО (Full-time)
Entrepreneurship in Agribusiness Year 4, АБ (Full-time)
Pricing in Agribusiness Year 4, АБ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 2-317 Lecture Pricing in Agribusiness 32
Thursday
10:15 13:00 2-316 Seminar Pricing in Agribusiness 32
13:30 16:00 2-316 Lecture Specialized Seminar 32
Friday
11:15 13:00 Е–Н207 Lecture Environmental Economics 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Type Year Publication
Статия 2020
Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского, Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 2020, 3(77), 100 - 110.
Статия 2020
Българската мечта - позитивната концепция : Научно-практическа конференция : [Сборник статии], София : НБУ, 2020, 349 - 360. - (Пор. Лидерство, общество, стратегически визии ; 1).
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 645 - 656.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science , Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 171 - 175.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 202 - 209.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 25 окт. 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 35 - 47.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 9 - 11 December 2019, Vienna, Austria : Vol. 19. Energy and Clean Technologies. Iss. 4.2. Nuclear Technologies, Recycling Air Pollution and Climate Change, Modern Energy and Power Sourses, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 19, 2019, 4.2, 235 - 240.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 471 - 479.
Статия 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Iss. 5.3. Ecology, Economics, Education and Legislation : Environmental Economics, Sofia : STEF92 Technology Ltd. , 19, 2019, 5.3, 749 - 755.
Статия 2018
Science and World : International Scientific Journal, Volgograd : Publ. House Scientific Survey, 1, 2018, 4(56), pp. 64 - 67.
Overview of all publications