University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev PhD

225a

0882164750

0882164750

vl_dosev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 225a: 15:00-17:00

Office hours for students

Thursday, Office https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv: 09:00-11:00

Pending exam dates

27 Nov 2020, Office https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv: 14:00-16:00

18 Dec 2020, Office https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv: 14:00-16:00

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ДМПР (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИБП (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, НИИ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПА (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, З.И ОС. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МИО (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, АБ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ПИМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СФ (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, СМД (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Commercial Correspondence Year 2, БИС (Full-time)
Record Keeping and Legal Style Year 4, СА (Full-time)
Content Creation and Management Year 3, ДМПР (Full-time)
Marketing Communication Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Social Media Year 3, ДМПР (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
07:30 10:00 301 Lecture Specialized Seminar 16, 17, 18, 19
10:15 13:00 319 Lecture Record Keeping and Legal Style 1 22
Tuesday
10:15 13:00 127В Lecture Social Media 27, 31
13:30 16:00 H-207 Lecture Record Keeping and Legal Style 22
16:15 19:00 127Г Lecture Specialized Seminar 16, 17, 18, 19
Wednesday
11:15 13:00 H-203 Seminar Marketing Communication 30
Thursday
08:15 11:00 2-310 Lecture Content Creation and Management 27, 31
Friday
09:15 11:00 H-104 Seminar Social Media 27
11:15 13:00 H-101 Seminar Social Media 31
13:30 15:00 222 Seminar Marketing Communication 29
16:15 19:00 301 Lecture Specialized Seminar 2 16, 17, 18, 19
Type Year Publication
Статия 2020
Чуждоезиково обучение : Научно списание [Foreign Language Teaching : Bulgarian Educational Journal], София : Аз Буки, 47, 2020, 6, 622 - 633.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Статия 2019
Рада и приятели : Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, 1, 342 - 352.
Доклад 2019
4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019) : Proceedings, May 17-19, 2019, Moscow, Russia, Amsterdam : Atlantis Pres, 2019, 1342 - 1346.
Други 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 352.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 188 - 197.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 2017, 395 - 402.
Други 2017
Български език и литература, София: Просвета, 2017, 214 - 218.
Статия 2017
Непознати приятели, познати неприятели : Сборник : [Електронно изд. на Факултета по хуманитарни науки към ШУ "Епископ Константин Преславски]. Сер. Обществени комуникации ; 7, Шумен : Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2017, 230 - 241.
Статия 2016
Медиалингвистика, 5, 2016, 76 - 78.
Overview of all publications