University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Miroslav Kamdzalov, PhD

Chief Assist. Prof. Miroslav Kamdzalov, PhD

Chief Assist. Prof. Miroslav Kamdzalov, PhD

409

kamdzhalov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Friday, Office 409: 13:30-14:30

Online consultations

Monday, Online room link: https://meet.google.com/wyw-oqzv-svb, 10:00-11:00

Subject Year and Programme
Project Management Year 2, БМ-АЕ (Full-time)
Project Management Year 2, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
International Finance * Year 6, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
International Management Year 4, МИО (Full-time)
International Business * Year 3, МИО (Full-time)
International Finance * Year 4, МИО (Full-time)
European Economic Integration Year 4, МИО (Full-time)
Academic Research Year 1, МИО (Full-time)
Global Supply Chain Management Year 6, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 2-221 Lecture International Management 29, 30
16:15 19:00 2-127 Seminar International Management 30
Tuesday
10:15 13:00 511 Seminar European Economic Integration 29
13:30 15:00 306 Seminar Academic Research 1 28
13:30 15:00 306 Seminar Academic Research 2 29
16:15 19:00 H-208 Seminar Global Supply Chain Management 38
Wednesday
07:30 10:00 2-127 Lecture International Management 1 29, 30
13:30 15:00 301 Lecture Project Management 25, 26
Thursday
10:15 13:00 2-224 Lecture Global Supply Chain Management 38
13:30 16:00 2-222 Seminar International Management 29
Friday
09:15 11:00 H-102 Seminar Project Management 26
11:15 13:00 H-102 Seminar Project Management 25
Type Year Publication
Монография 2023
Варна : Геа - Принт, 2023, 232., ISBN(печатно) 978-619-184-057-1, ISBN(онлайн) 978-619-184-058-8
Доклад 2023
Членството на България в ЕС: петнадесет години по-късно: Двадесет и първа междунар. науч. конф., 6-7 окт.2022 г., УНСС = The Membership of Bulgaria in the European Union: Fifteen Years Later, 6-7 Oct. 2022 : T. 2 , Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2, 2023, 231-240., ISSN(печатно) 2815-2727 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 139-146. / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.139 / Линк
Статия 2022
European Journal of Islamic Finance, Torin : University of Turin, 9, 2022, 2, 9-17., ISSN(онлайн) 2421-2172 / DOI 10.13135/2421-2172/6504 / Линк
Доклад 2022
The Membership of Bulgaria in the European Union: Fourteen Years Later : Vol. 2. Papers Presented in English Language : Twentieth Scientific Conference, 15 October 2021, UNWE - Sofia, UNWE – Sofia, 2, 2022, 64-73., ISSN(печатно) 2815-2727 / Линк
Статия 2020
European Journal of Islamic Finance, Torino : Università degli Studi di Torino, 2020, 1. Spec. Iss. for EJIF Workshop, 1-6., ISSN(онлайн) 2421-2172 / DOI 10.13135/2421-2172/3813 / Линк
Доклад 2020
Членството на България в Европейския съюз: дванадесет години по-късно : Научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 260 - 270.1 / Линк
Доклад 2020
Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи : Сборник с доклади на международна конференция, 24.10.2019 г., София : ВУЗФ, 2020, 208-217., ISBN(онлайн) 978-954-8590-84-6 / Линк
Статия 2020
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за развитието на професията, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 3, 31-40., ISSN(печатно) 1312-4226
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Наука и икономика, 2019, 270 - 279., ISSN(онлайн) 2603-50731 / Линк
Overview of all publications