University of Economics – Varna

Prof. Veselina Dimitrova PhD

Prof. Veselina Dimitrova PhD

Prof. Veselina Dimitrova PhD

Н-108

vesselina.dimitrova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office H-108 и онлайн: https://meet.google.com/rnb-ouvh-mdk: 12:00-14:00

Pending exam dates

15 Nov 2022, Office Н-108 : 12:30-13:30

29 Nov 2022, Office Н-108 : 12:30-13:30

Subject Year and Programme
Comparative Economic Systems Year 4, МИО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
09:15 11:00 2-220 Lecture Comparative Economic Systems 35, 36
Wednesday
13:30 15:00 2-229 Seminar Comparative Economic Systems 35
15:15 17:00 2-222 Seminar Comparative Economic Systems 36
Type Year Publication
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2022, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House , 2022, 476-482., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/063
Доклад 2022
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2022 : 8th International Conference : Conference Proceedings, 25-27 May 2021, Graz, Austria, Bucharest : Bucharest Univ. of Economic Studies Publ. House, 2022, 583-590., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2022/08/077
Доклад 2021
Промените в глобалния свят и новите решения : Сборник с доклади от [VІІІ] Международна научна конференция, 30 септ. - 1 окт. 2021 г. : Т. 2 = Changes in the Global World and the New Solutions : Proceedings of the International Scientific Conference, 30 Se, Ruse : Lyuben Karavelov Regional Library - Ruse, 2, 2021, 9-16., ISBN(печатно) 9786197404296
Доклад 2021
New Trends in Sustainable Business and Consumption : BASIQ 2021 : 7th International Conference : Conference Proceedings, 3 - 5 June 2021, University of Foggia - Department of Economics, Italy, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 2021, 519-527., ISSN(онлайн) 2457-483X / DOI 10.24818/BASIQ/2021/07/066
Доклад 2021
Външна търговия и пандемия : Сборник с доклади : Кръгла маса, 2 декември 2020, София : ВУЗФ, 2021, 18-28.
Статия 2021
Yearbook of UNWE, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 61, 2021, 2, 75-89.
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 60, 2020, 5, 77 - 93.
Доклад 2020
Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи, София: ВУЗФ, 2020, 22 - 31.
Статия 2020
International Journal of Sustainable Economy, Geneva : Inderscience Publ. , 12, 2020, 1, 61 - 80., ISSN(печатно) 17565804 / DOI 10.1504/IJSE.2020.107844 / Scopus
Други 2020
С доверие в партньорите : 30 години катедра Международни икономически отношения, Варна : Наука и икономика, 2020, 6 - 11.
Overview of all publications