University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova, PhD

Chief Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova, PhD

Chief Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova, PhD

402

+359 88 216 4574

alexandrova.n@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 402: 11:00-12:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/run-vbab-yfs, 10:00-11:00

Pending exam dates

20 Mar 2024, Office 402: 11:00-12:00

17 Apr 2024, Office 402: 11:00-12:00

Specific Foreign Trade Contracts
Economic Analysis of International Companies
Business Practices and Entrepreneurship
Management of International Business
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Economic Relations Economic Analysis of International Companies 3 28 1-55 14.06.2024 14:00 - 15:00
International Economic Relations Economic Analysis of International Companies 3 29 1-55 14.06.2024 15:00 - 16:00
International Economic Relations Specific Foreign Trade Contracts 3 28 1-58 20.06.2024 10:00 - 11:00
International Economic Relations Specific Foreign Trade Contracts 3 29 1-58 20.06.2024 11:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2024
Правото и бизнесът в съвременното общество = The Law and the Business in the Contemporary Society : Сборник доклади от 6-та национална научна конференция, 19 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2024, 225-238., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / Линк
Учебник 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1177-1
Доклад 2024
The Membership Of Bulgaria In The European Union: Sixteen Years Later, Sofia: UNWE Publishing Complex, 1, 2024, 428-435., ISSN(онлайн) 2815-2727
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 182-191., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022
Доклад 2023
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от национална [научна] конференция, 11 май 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 200-211., ISSN(печатно) 2738-8794, ISSN(онлайн) 2738-8794 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 186-194., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI 10.36997/PPDD2022.186
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 184-199., ISSN(онлайн) 2738-8794, ISBN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2022.19
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 146-155.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11.05.2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 196-206.
Статия 2020
Вътрешен одитор, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 1, 21 - 26.
Overview of all publications