University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova, PhD

Chief Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova, PhD

Chief Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova, PhD

402

+359882164574

alexandrova.n@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office https://meet.google.com/run-vbab-yfs: 08:00-09:00

Friday, Office 2-228: 15:15-16:15

Pending exam dates

09 Nov 2023, Office 402: 08:00-10:00

30 Nov 2023, Office 402: 08:00-10:00

Subject Year and Programme
International Business Year 3, МИО (Full-time)
International Business Year 4, БМ-АЕ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 2-318 Seminar International Business 29
Wednesday
11:15 13:00 2-316 Seminar International Business 28
Thursday
13:30 16:00 433 Lecture International Business 28, 29
Friday
13:30 15:00 2-228 Seminar International Business 26
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Economic Relations International Business 3 28 1-55 08.01.2024 08:00 - 09:00
International Economic Relations International Business 3 29 1-55 08.01.2024 09:00 - 10:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 182-191., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 186-194., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI 10.36997/PPDD2022.186
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 184-199., ISSN(онлайн) 2738-8794, ISBN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2022.19
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 146-155.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11.05.2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 196-206.
Статия 2020
Yearbook of UNWE, София Sofia : Publ. Complex - UNWE , 60, 2020, 1, 9 - 19.
Статия 2020
Пари и култура = Money & Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 85-94.
Статия 2020
Вътрешен одитор, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 1, 21 - 26.
Доклад 2019
Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно : Шестнадесета международна научна конференция, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 185 - 191.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 25, 2019, 4, 74-85., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / Линк
Overview of all publications