University of Economics – Varna

Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova PhD

Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova PhD

Assist. Prof. Nedyalka Aleksandrova PhD

402, https://meet.google.com/run-vbab-yfs

+359882164574

alexandrova.n@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 402: 13:30-15:30

Friday, Office 402: 08:30-10:30

Pending exam dates

27 Mar 2023, Office 402 : 13:30-14:30

24 Apr 2023, Office 402 : 13:30-14:30

Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Economic Relations Business Practices 4 36 2-316 09.05.2023 11:00 - 13:00
Accounting - in English Financial Analysis 4 34 2-220 10.05.2023 09:00 - 11:00
International Economic Relations Business Practices 4 35 1-222 10.05.2023 08:00 - 10:00
International Economic Relations Specific Foreign Trade Contracts 3 29 1-56 02.06.2023 12:00 - 13:00
International Economic Relations Specific Foreign Trade Contracts 3 30 1-56 02.06.2023 13:00 - 14:00
International Economic Relations Economic Analysis of International Companies 3 29 1-55 14.06.2023 13:00 - 14:00
International Economic Relations Economic Analysis of International Companies 3 30 1-55 14.06.2023 14:00 - 15:00
Type Year Publication
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 182-191., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 186-194., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI 10.36997/PPDD2022.186
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 184-199., ISSN(онлайн) 2738-8794, ISBN(печатно) 2738-8794 / DOI 10.36997/MDPS2022.19
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11.05.2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 196-206.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 146-155.
Статия 2020
Вътрешен одитор, София : Институт на вътрешните одитори в България, 17, 2020, 1, 21 - 26.
Статия 2020
Yearbook of UNWE, София Sofia : Publ. Complex - UNWE , 60, 2020, 1, 9 - 19.
Статия 2020
Пари и култура = Money & Culture, София : ВУЗФ, 2020, 3, 85-94.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 3, 27 - 44.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 25, 2019, 4, 74-85., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / Линк
Overview of all publications