University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Valentina Makni PhD

Assoc. Prof. Valentina Makni PhD

Assoc. Prof. Valentina Makni PhD

1-417

valentina.makni@ue-varna.bg

Международен маркетинг, Бизнес практики и предприемачество, Основи на трейдинга

Office hours for students

Tuesday, Office 1-417: 13:00-15:00

Pending exam dates

25 Oct 2022, Office 1-417: 13:00-15:00

15 Nov 2022, Office 1-417: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
International Marketing and Advertising Year 4, МИО (Full-time)
Principles of Trading Year 3, МИО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-220 Lecture International Marketing and Advertising 35, 36
Tuesday
15:15 17:00 53 Seminar Principles of Trading 30
17:15 19:00 53 Seminar Principles of Trading 29
Wednesday
13:30 16:00 2-132 Lecture Principles of Trading 29, 30
Thursday
11:15 13:00 2-312 Seminar International Marketing and Advertising 36
13:30 15:00 2-221 Seminar International Marketing and Advertising 35
Type Year Publication
Доклад 2021
Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС : Т. 1. Доклади на български език, София : Изд. комплекс - УНСС, 1, 2021, 43-55.
Други 2020
С доверие в партньорите : 30 години катедра Международни икономически отношения, Варна : Наука и икономика, 2020, 6 - 11.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 -197.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : Бургаски свободен университет, 26, 2019, 1, 230 - 237.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика , 87, 2016, 343-418.
Монография 2015
. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 219 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Economy and Politics in the Post-crisis World : Proceedings of International Conference Dedicated to the 25th Anniversary of the Speciality International Economic Relations Held at University of Economics - Varna, 16-17 October 2015. - Varna : Univ. Publ. House Sciense a. Economics, 2015. - [11 p.].
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 2, с. 15 - 28.
Монография 2014
- Варна : Онгъл, 2014. - 496 с.
Overview of all publications