University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Valentina Makni PhD

Assoc. Prof. Valentina Makni PhD

Assoc. Prof. Valentina Makni PhD

417 Виртуална стая за консултации: https://meet.google.com/uwx-cscb-hki

0882164626

valentina.makni@ue-varna.bg

CV

Международен маркетинг, Бизнес практики, Технически анализ

Office hours

Each weekday, Office 417 : -

Office hours for students

Monday, Office 1-417: 11:00-13:00

Each weekday, Office https://meet.google.com/uwx-cscb-hki: -

Pending exam dates

26 Oct 2020, Office 1-417: 11:00-13:00

16 Nov 2020, Office 1-417: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
International Marketing and Advertising Year 4, МИО (Full-time)
International Markets Conditions and Pricing Year 3, МИО (Full-time)
Business Practices Year 4, МИО (Full-time)
International Business Operations Year 6, КБР-ДНДО (Full-time)
Competitive Intelligence And Competitiveness Year 6, КБР-ДНДО (Full-time)
Functional Methods In Competitive Intelligence Year 6, КБР-ДНДО (Full-time)
Leadership And Critical Thinking Year 6, КБР-ДНДО (Full-time)
Academic Research Year 1, МИО (Full-time)
International Marketing Year 4, МАРКЕТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
07:30 10:00 2-219 Lecture International Marketing 2 33, 34, 35
08:15 10:00 434 Lecture Academic Research 1 29, 30
Wednesday
10:15 13:00 2-311 Lecture International Marketing 33, 34, 35
13:30 16:00 2-219 Lecture Business Practices 1 14, 15
16:15 19:00 2-219 Lecture Business Practices 14, 15
Friday
10:15 13:00 2-315 Lecture Business Practices 14, 15
Type Year Publication
Други 2020
С доверие в партньорите : 30 години катедра Международни икономически отношения, Варна : Наука и икономика, 2020, 6 - 11.
Доклад 2020
Научни трудове на УНСС, София: УНСС - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : Бургаски свободен университет, 26, 2019, 1, 230 - 237.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 -197.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика , 87, 2016, 343-418.
Доклад 2015
// Economy and Politics in the Post-crisis World : Proceedings of International Conference Dedicated to the 25th Anniversary of the Speciality International Economic Relations Held at University of Economics - Varna, 16-17 October 2015. - Varna : Univ. Publ. House Sciense a. Economics, 2015. - [11 p.].
Монография 2015
. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 219 с. : с табл., диагр.
Статия 2014
Regional Science Inquiry. The Journal of the Hellenic Association of Regional Scientists , VI, 2014, № 2, с. 23 - 31.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 2, с. 16 - 31.
Overview of all publications