University of Economics – Varna

Dimitar Dimitrov, PhD

 Dimitar Dimitrov, PhD

Dimitar Dimitrov, PhD

С-16, Спортен к-с

+359882164731

dd_xero@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Friday, Office С-16 - Спортен комплекс: 10:00-11:00

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/der-mjwe-qww, 10:00-11:00

Pending exam dates

11 Mar 2024, Office Спортен комплекс: 11:00-13:00

08 Apr 2024, Office Спортен комплекс: 11:00-13:00

Physical Education
Type Year Publication
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 110-119., ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0 / Линк
Доклад 2021
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30-31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2021, 83-89.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Други 2019
International Book Market Service Ltd., Member of OmniScriptum Publishing Group, Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019, 1 - 81.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 99 - 103.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 91 - 98.
Доклад 2017
Туризъм. Иновации. Стратегии: Юбил. сборник, Бургас: ФЛАТ, 2017, 353 - 360.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 12 - 13 окт. 2017, Варна: Наука и икономика , 2017, 190 - 200.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 = The Economy in a Changing World: National, Regional and Global Aspects (EWT – 2017) : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция, 12 май 2017 : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 462-466., ISBN(печатно) 978-954-21-0927-3, ISBN(онлайн) 978-954-21-0927-3
Доклад 2017
Сборник с доклади - Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, I, 2017, 467-471.
Overview of all publications