University of Economics – Varna

Velislav Tsekov, senior lecturer

 Velislav Tsekov, senior lecturer

Velislav Tsekov, senior lecturer

С-16, Спортен к-с

+359882164844

v_tsekov@ue-varna.bg

CV

Учебни часове по програма с учебни групи по дисциплината "Физическо възпитание" и подготовка на представителните отбори по плуване, шахмат и тенис на корт.

Office hours for students

Thursday, Office С-16: 17:00-18:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/cty-ypsx-cct, 07:00-08:00

Pending exam dates

19 Mar 2024, Office С-16: 14:00-15:00

09 Apr 2024, Office С-16: 14:00-15:00

Subject Year and Programme
Physical Education * Year 1, АБ (Full-time)
Physical Education * Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Physical Education * Year 1, ПИМ (Full-time)
Physical Education * Year 1, ДМПР (Full-time)
Physical Education * Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Physical Education * Year 1, СМД (Full-time)
Physical Education * Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Physical Education * Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Physical Education * Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Physical Education * Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Physical Education * Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Physical Education * Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Physical Education * Year 2, ДТБ (Full-time)
Physical Education * Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 СК-4 Seminar Physical Education 4, 33
13:30 15:00 СК-2 Seminar Physical Education 16
Tuesday
09:15 11:00 СК-1 Seminar Physical Education 15
13:30 15:00 СК-5 Seminar Physical Education 7
15:15 17:00 СК-4 Seminar Physical Education 5
Wednesday
09:15 11:00 СК-2 Seminar Physical Education 12
13:30 15:00 СК-4 Seminar Physical Education 5
15:15 17:00 СК-2 Seminar Physical Education 9
Thursday
11:15 13:00 СК-5 Seminar Physical Education 13
Friday
08:15 10:00 СК-2 Seminar Physical Education 26, 27
Type Year Publication
Учебник 2015
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 308 с.
Доклад 2015
// Авиационна, морска и космическа медицина, 2015 - 2016, № 2 - 1, с. 14 - 18.
Учебно помагало 2014
- 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 296 с.
Доклад 2012
// Кинезология 2012 : Сб. трудове от IV Междунар. науч. конф., 18 и 19 окт. 2012. - В. Търново : Ай анд Би, 2012, с. 54 - 56.
Доклад 2012
// Кинезология 2012 : Сб. трудове от IV Междунар. науч. конф., 18 и 19 окт. 2012. - В. Търново : Ай анд Би, 2012, с. 237 - 240.
Доклад 2011
// Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл.от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 241 - 249.
Доклад 2011
// Кинезология 2011 : Сб. трудове от III Междунар. науч. конф., 28 и 28 окт. 2011. - В. Търново : Ай анд Би, 2011, с. 244 - 245.
Статия 2011
Авиационна, морска и космическа медицина . - Варна, 2011, № 6, с. 12 - 15.
Доклад 2008
Морски научен форум: Научно-тематично издание, Варна: ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 4, 2008, 188 - 193.
Overview of all publications