University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Branimira Koleva, PhD

Chief Assist. Prof. Branimira Koleva, PhD

Chief Assist. Prof. Branimira Koleva, PhD

418

branimirakoleva@ue-varna.bg

CV

Линк за консултации
https://meet.google.com/gwu-ysgb-haq?authuser=0

Office hours for students

Wednesday, Office 418: 16:15-17:15

Online consultations

Monday, 16:15-17:15

Pending exam dates

19 Mar 2024, Office 418: 11:15-13:00

09 Apr 2024, Office 418: 11:15-13:30

Valuation in Accounting
Information Systems and Technology in Accounting
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Information Systems and Technology in Accounting 4 19 1-437 09.05.2024 15:00 - 17:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Студия 2022
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : СА Ценов - Свищов, 2022, 2, 66-97., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности, Издателство Наука и икономика Икономически Университет - Варна, 2022, 278-287.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 48 - 71.
Доклад 2018
Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 115 - 127.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 1, 42 - 54.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288., ISBN(печатно) 978-619-7059-35-9
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, 1, 2017, с. 42 - 47.
Студия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: Унив. изд. Ценов, 2017, 2, 27.
Статия 2017
Счетоводство плюс данъци и социални отношения, 2017, 5, 6.
Overview of all publications