University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Branimira Koleva PhD

Chief Assist. Prof. Branimira Koleva PhD

Chief Assist. Prof. Branimira Koleva PhD

418

branimirakoleva@ue-varna.bg

CV

Линк за консултации
https://meet.google.com/gwu-ysgb-haq?authuser=0

Office hours for students

Wednesday, Office 418: 15:15-17:15

Thursday, Office 418: 09:00-11:00

Pending exam dates

, Office : 10:15-12:15

, Office : 10:15-12:15

Subject Year and Programme
Accounting Theory Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Control over Income and Security Year 4, СО (Full-time)
Control over Income and Security Year 4, СО (Distance learning)
Introduction to Finance Year 2, СА (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ПИМ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, СМД (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, МИО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 304 Seminar Introduction to Finance 16
15:15 17:00 H-103 Seminar Introduction to Finance 17
17:15 19:00 H-101 Seminar Introduction to Finance 7
Tuesday
11:15 13:00 2-312 Lecture Control over Income and Security 19, 20
Wednesday
09:15 11:00 2-229 Seminar Control over Income and Security 20
13:30 15:00 222 Seminar Introduction to Finance 3
Thursday
11:15 13:00 302 Seminar Introduction to Finance 28
13:30 15:00 447 Seminar Introduction to Finance 29
15:15 17:00 447 Seminar Accounting Theory 22
2023-09-18 (Monday)
10:15 13:00 Е-3 Lecture Control over Income and Security 45
2023-09-26 (Tuesday)
08:15 11:00 Е-2-1 Seminar Accounting Theory 40
2023-09-27 (Wednesday)
15:15 18:00 Е-7 Seminar Control over Income and Security 45
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Information Systems and Technology in Accounting 4 22 1-437 15.05.2023 09:00 - 11:00
Accounting and Audit Information Systems and Technology in Accounting 4 23 1-437 15.05.2023 11:00 - 13:00
Accounting and Audit Information Systems and Technology in Accounting 4 24 1-437 16.05.2023 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Студия 2022
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : СА Ценов - Свищов, 2022, 2, 66-97., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности, Издателство Наука и икономика Икономически Университет - Варна, 2022, 278-287.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 48 - 71.
Доклад 2018
Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 115 - 127.
Статия 2018
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018, 1, 42 - 54.
Учебник 2018
Добрич : МАРТИНЕ, 2018, 288., ISBN(печатно) 978-619-7059-35-9
Доклад 2017
Ролята на правото в съвременната икономика : Сборник доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 146 - 152.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Сборник доклади от VIII международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, 1, 2017, с. 42 - 47.
Студия 2017
Диалог: Електронно списание, Свищов: Унив. изд. Ценов, 2017, 2, 27.
Overview of all publications