University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Bistra Nikolova PhD

Chief Assist. Prof. Bistra Nikolova PhD

Chief Assist. Prof. Bistra Nikolova PhD

425

bistra_nikolova@ue-varna.bg

https://orcid.org/0000-0002-4057-6739

CV

Office hours for students

Monday, Office 425: 15:15-17:15

Thursday, Office 425: 10:30-12:30

Subject Year and Programme
Accounting Theory Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ПИМ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СМД (Full-time)
Accounting Theory Year 2, НИИ (Distance learning)
Control over Income and Security Year 4, СО (Full-time)
Control over Income and Security Year 4, СО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 303 Seminar Accounting Theory 5
13:30 15:00 H-103 Seminar Accounting Theory 17
Tuesday
11:15 13:00 2-312 Lecture Control over Income and Security 19, 20
Wednesday
15:15 17:00 304 Seminar Accounting Theory 7
17:15 19:00 H-104 Seminar Accounting Theory 2
Thursday
08:15 10:00 H-104 Seminar Accounting Theory 1
Friday
09:15 11:00 523 Seminar Control over Income and Security 19
2023-09-18 (Monday)
15:15 18:00 Е-4 Lecture Control over Income and Security 45
2023-09-26 (Tuesday)
08:15 11:00 Е-2-3 Seminar Control over Income and Security 45
2023-09-27 (Wednesday)
11:15 13:00 Е-8 Seminar Accounting Theory 41
2023-09-28 (Thursday)
11:15 13:00 Е-7 Seminar Accounting Theory 41
2023-09-29 (Friday)
13:30 15:00 Е-4 Seminar Accounting Theory 41
Type Year Publication
Статия 2023
Journal of Higher Education Theory and Practice, ​Atlanta, Sheridan: North American Business Press , 23 , 2023, 5 , 143-150., ISSN(печатно) 2158-3595 / DOI 10.33423/jhetp.v23i5.5932 / Scopus
Студия 2023
Research Anthology on Macroeconomics and the Achievement of Global Stability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 816-840., ISBN(печатно) 978-166-84-7460-0, ISBN(онлайн) 978-166-84-7461-7 / DOI 10.4018/978-1-6684-7460-0.ch045 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Международната научно-практическа конференция „Дигиталната трансформация в контрола и анализа - рискове и възможности“ 01-02 октомври 2021 г., гр. Свищов, СА "Димитър А. Ценов" - Свищов - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Статия 2022
Професионално образование : Научно списание = Vocational Education, София : Аз Буки, 24, 2022, 5, 460-472., ISSN(печатно) 1314–555X, ISSN(онлайн) 1314–8567 / DOI https://doi.org/10.53656/voc22-511scet / Линк
Студия 2021
International Journal of Education, Culture and Society, New York : Science Publ. Group, 6, 2021, 1, February, 21-37., ISSN(печатно) 2575-3460, ISSN(онлайн) 2575-3363 / DOI 10.11648/j.ijecs.20210601.15
Студия 2020
Bridging Microeconomics and Macroeconomics and the Effects on Economic Development and Growth, Hershey, Pennsylvania, USA: IGI Global Publ., 2020, 148-172., ISBN(печатно) 978-179-98-4933-9, ISBN(онлайн) 978-179-98-4934-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4933-9.ch008 / Линк
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 406-426., ISBN(печатно) 978-619-232-457-5
Студия 2019
Диалог : Електронно списание на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 2, 72-111., ISSN(онлайн) 1311-9206 / Линк
Монография 2019
Добрич : МАРТИНЕ, 2019, 231., ISBN(печатно) 978-619-7059-38-0
Монография 2019
София : Изд. на ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2019, 236., ISBN(печатно) 978-954-8590-56-3
Overview of all publications